Näringslivsstrategiskt program

Rubrik

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

Background Image
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program
Text
Göteborg siktar högt! Målbilden är minst 120 000 fler jobb till 2035. Inom de sex områdena nedan finns en mängd insatser och aktiviteter beskrivna för vad vi ska göra för att nå dit.

Ett program som bygger på öppenhet och samverkan

Body

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program beskriver hur kommunerna i Göteborgsregionen ska skapa förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar 23 förvaltningar och bolag i Göteborgs stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i nära dialog med näringslivet och dess organisationer.

#120 000 Fler jobb till 2035!
Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program

EU-prisat program  

Business Region Göteborg får i år ta emot priset “European Entrepreneurial Region Award 2020” för arbetet med strategin bakom programmet. Europeiska Regionkommittén i Bryssel utser varje år EU-regioner som visar en enastående och innovativ entreprenöriell strategi. I motiveringen uppmärksammas bland annat den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer. Vidare lyfts det utmaningsdrivna angreppssättet med hur vi ska ta oss an de största regionala utmaningarna och vad vi kan förvänta oss för effekter av det.

Göteborg får utmärkelsen Europeiska entreprenörsregion 2020
Eu-prisat program

Håll dig uppdaterad

Här kan du ta del av nyheter och annan intressant läsning om olika insatser och aktiviteter som sker inom programmet.

Nyheter
Nyheter