Affärsanalys – lägg grunden för effektiva rutiner

En affärsanalys ger dig en snabb överblick av din verksamhet. Stor vikt läggs vid att etablera effektiva rutiner anpassade efter ditt företags behov och skapa en stabil grund för fortsatt utveckling.

Affärsanalys i hexagon mot bakgrund av människor i workshop

Vår affärsutvecklare ställer frågor till dig som företagsledare baserat på nio avgörande områden. Resultatet utgör underlag till en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för att stärka lönsamheten i ditt företag.

Med affärsanalys går vi tillsammans igenom följande områden:

Långsiktigt företagande

  • Vision och målbilder
  • Lönsamhet och affärsmodell
  • Struktur och rutiner

Flexibla resurser

  • Likviditet/kassaflöde
  • Värderingar och organisation
  • Ägare/ledning

Effektiv verksamhet

  • Paketering och samarbete
  • Marknadsföring och omvärld
  • Försäljning

Kontakta oss gärna för mer information och bokning