Affärsutvecklare i tillväxtprogrammet

Våra affärsutvecklare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt är externa konsulter med lång erfarenhet från näringslivet. Nedan listar vi alla expertområden och de affärsutvecklare som är upphandlade till dessa. Varje område finns representerat i forskningsmodellen Tillväxthjulet som utgör grunden för hur man skapar långsiktig tillväxt i små och medelstora företag.

Våra affärsutvecklare som jobbar aktivt med företagare

Välkommen att dra nytta av erfarenheten hos över 30 affärsutvecklare med uppdaterad spetskompetens för att stärka små och medelstora företag. Tillsammans erbjuder vi skräddarsydd rådgivning anpassad efter ditt företags behov inom dessa elva områden.

 1. Affärsutveckling

  Ingrid Alestig, Madeleine Andrén, Fredrik Beausang, Per Bäckman, Pierre Chocron, Maria Djupström, Bernd Gustafsson, Karin Henriksson, Joachim Keim, Magnus Lundin, Anders Lycksäter, Andreas Molander, Ola Stål, Philip Wramsby

 2. Ekonomi/finansiering

  David Filipsson, Andreas Molander, Philip Wramsby

 3. Försäljning

  Ingrid Alestig, Fredrik Beausang, Alice Orbelin, Mats Petré, Philip Wramsby

 4. Inköp & logistik

  Madelene Ahl Brorsson, Claes-Erik Norén, Nila Pihl, Philip Wramsby

 5. Ledarskap

  Madeleine Andrén, Susanne Bergh Thorén, Per Bäckman, Karin Henriksson, Tommy Ivarsson, Joachim Keim, Robert Orbelin

 6. Marknad

  Ingrid Alestig, Bernd Gustafsson, Magnus Lundin, Alice Orbelin, Philip Wramsby

 7. Mål, vision & strategi

  Ingrid Alestig, Madeleine Andrén, Fredrik Beausang, Per Bäckman, Karin Henriksson, Tommy Ivarsson, Joachim Keim, Robert Orbelin, Ola Stål, Philip Wramsby

 8. Organisation

  Madeleine Andrén, Karin Henriksson, Alice Orbelin, Robert Orbelin, Philip Wramsby

 9. Paketering/erbjudande

  Ingrid Alestig, Fredrik Beausang, Bernd Gustafsson, Tommy Ivarsson, Thomas Sundberg, Philip Wramsby

 10. Tillväxt

  Per Bäckman, Robert Orbelin, Philip Wramsby

 11. Verksamhetsutveckling & effektivisering

  Maria Djupström, Niclas Järnros, Nila Pihl, Gunnar Thoresson, Philip Wramsby

Kontakta oss gärna

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken eller gör snabbtestet för att se var er utvecklingspotential finns.
Expedition Framåt är ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration Affärsutveckling