Ägardirektiv – skapa tydliga beslutsstrukturer

Har du ordning och reda på vem som får fatta vilka beslut i företaget? I vår workshop får du verktyg för att dokumentera beslutsstrukturen i företaget och upprätta ägardirektiv.

Ägardirektiv workshop i hexagon mot bakgrund av människor som workshoppar

Verktyget kallas Ägardirektiv och blir en tydlig vägledning för styrelsen, så att den kan arbeta effektivt för företaget. Under två halvdagar* går vi igenom ägardirektivets olika delar och belyser relevanta frågeställningar. Du får en arbetsmall för att ta fram den egna beslutsstrukturen och praktiskt stöd från Business Region Göteborg.

Ur innehållet, workshop Ägardirektiv:

  • Beslutsstrukturen i ett företag
  • Principer för ägardirektiv
  • Arbetsmall
  • Genomgång av eget ägardirektiv med återkoppling och förbättringsförslag

*En workshop sker i grupp med andra företagare. En workshop genomförs individuellt i företaget, med processledningsstöd från vår tillväxtexpert.

Kontakta oss gärna för mer information

Detta erbjudande riktar sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen som deltar i vårt tillväxtprogram. Hör av dig till Susanne om du är nyfiken och vill veta mer.

Business Region Göteborg erbjuder ett tillväxtprogram för små och medelstora företag där våra rådgivare och experter ger dig verktygen att utvecklas och skapa hållbar tillväxt.