Bild på hamninloppet i Göteborg

Fakta om Göteborgsregionens näringsliv

Göteborgs näringsliv präglas av världsledande innovation och forskning, framgångsrik samverkan och öppenhet. Regionen växer kraftigt och vi befinner oss i det största utvecklingssprånget i modern historia. Vi arbetar för näringslivets utveckling och hållbar tillväxt i hela regionen och håller dig uppdaterad.

Ta del av information om Göteborgsregionens näringsliv

Publikationer

Fatta beslut baserat på fakta. Vi kan Göteborg och vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Läs våra rapporter & publikationer

Kommunfakta

Hitta regional statistik över arbetsställen, sysselsatta, invånare, arbetslöshet, bostäder och varuexport m.m.

Upptäck vårt interaktiva verktyg kommunfakta

Branschfakta

Hitta fakta om viktiga kluster och branscher i regionen och hur de skapar affärsmöjligheter

Läs mer om Göteborgsregionens branscher
Grafisk bild över omslaget på Fakta och statistik 2024

Fakta & statistik 2024/2025

Visste du att Göteborg är hem för Sveriges två största företag? Dessutom finns här 65 000 studenter på två universitet. Sedan 2010 har regionen skapat över 120 000 nya jobb. Vill du hitta nya möjligheter? Kolla in vår publikation "Fakta & Statistik" och bli en del av Sveriges tillväxt- och innovationsmotor.

Jag vill läsa den senaste publikationen av fakta och statistik!

Vi ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgsregionen

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Vi ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att marknadsföra Göteborg samt erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Göteborgsregionen i siffror

Få en bild av hur det går för Göteborgsregionens näringsliv på riktigt och grunda dina slutsatser om framtida utveckling på verklig fakta. Våra rapporter och publikationer bygger på fakta, bekräftade siffror och analyser. En bra hjälp i din verksamhet och för att få en korrekt bild av hur det går för Göteborg.

Bild
Blå hexagon

Rapporter och analys

Vi tar löpande fram rapporter och analyser för näringslivet i Göteborgsregionen. Ta del av allt ifrån konjunkturrapporter och klusteranalyser till fakta och statistik och företagande.

Ta del av våra rapporter och analyser
Bild
Blå hexagon

Kommunfakta

Ta del av de senaste officiella siffrorna för den regionala ekonomin i Göteborgsregionen med hjälp av Kommunfakta. Här hittar du regional statistik över arbetsställen, sysselsatta, invånare, arbetslöshet, bostäder, varuexport, omsättning, lönesumma och bruttoregionalprodukt. 

Till kommunfakta
Bild
Blå hexagon

Branschfakta

Ett starkt näringsliv är Göteborgsregionens motor. Ett attraktivt företagsklimat med hållbar tillväxt gynnar de som vill etablera eller utveckla sitt företag här. Genom att sätta extra fokus på ett antal branscher kan vi bidra till ökad samverkan och nya affärsmöjligheter som ytterligare kan stärka vår region.

Läs mer om Göteborgsregionens fokusbranscher
Bild
Blå hexagon

Kunskap och statistik - besök

Vill du ha fakta om besöksdestinationen Göteborg? Hos Göteborg & Co hittar du rapporter, analyser, omvärldspaningar och trender. 

 

Läs mer hos Göteborg & Co