Deltagare i programmet Global Commercial Vehicle Drive to Zero

Business Region Göteborg är glada att meddela att vi har gått med i CALSTARTs Drive to Zero-program - ett internationellt initiativ som som syftar till att katalysera tillväxten av utsläppsfria kommersiella fordon. 

Drive to Zero
Global Commercial Vehicle Drive to Zero

CALSTARTs Drive to Zero-program är ett strategiskt internationellt initiativ som syftar till att katalysera tillväxten av utsläppsfria kommersiella fordon - inklusive transit-, buss- och skolbussar, samt leveransbilar och medel- och tunga lastbilar. Genom Drive to Zero kommer vi att arbeta med ett globalt team av ledande innovatörer inom hållbara transporter för att dela bästa praxis, verktyg, idéer, utmaningar och segrar, allt med det gemensamma syftet att maximera ren luft, klimat och ekonomiska fördelar som dessa fordon ger.

Utbytet mellan aktörer i Västsverige och Calstart har en lång historia. Allt sedan 2003 i samband med projektet Biogas Väst har Business Region Göteborg och Calstart haft en nära relation och ett utbyte av erfarenheter. 2019 besökte Executive Vice President Bill Van Amburg BRGs arrangemang Automotive Networking Day på Lindholmen som lockade hundratalet företagare att komma och lyssna till och inspireras av Calstarts arbete med omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

Läs mer om CALSTART >>

En utökad samverkan med CALSTART är en fördel i alla internationella samarbeten på området. Det ger en möjlighet att sprida goda exempel från Västsverige, ger ett stöd till regionalt näringsliv i deras internationella verksamhet och skapar internationell synlighet. Samarbetet bidrar också med världsomfattande omvärldskunskap och ett globalt nätverk av kontakter.
- Per Österström, Gruppchef Fordon & Transporter

Kontakta oss gärna

Arbetsgruppen för Fordon och Transport

På Business Region Göteborg är vi fem personer som arbetar med frågor rörande fordon, transport, logistik, infrastruktur och elektrifiering. Hör gärna av dig till oss!