Bild på ett kretskort i blått

ICT i Göteborgsregionen

Det händer mycket, det går fort och tillväxten är stark inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT. Göteborgsregionen är ett viktigt nav med spetskompetens inom områden som telematik, digital visualisering och artificiell intelligens. Vi hjälper till med kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling och samverkan kring innovation.

ICT - en snabb tillväxtbransch

Den digitala omvandlingen bygger på innovation och drivs framåt av kundernas förändrade krav, behov och beteenden. Genom hög kunskap och kompetens inom nya teknologier är västsvenska ICT-aktörer med och digitaliserar företag, branscher och andra delar av samhället. En effekt av den digitala omvandlingen är att stora företag startar egna enheter för mjukvaruutveckling. Det ger mycket goda förutsättningar för små och medelstora, forskningsintensiva it-företag och konsulter, särskilt inom B2B.  

Bild på person som spelar dataspel
Bild på två personer som forskar

ICT-branschen i Göteborg

ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) är en av Västsveriges starkaste tillväxtbranscher med drygt 5 300 företag och cirka 26 500 specialister. I Göteborgsregionen finns ledande företag såsom Ericsson, HCL, Saab, Telia Sonera och Beyond Gravity. Tillsammans bygger de starka kluster med hög kompetensnivå och entreprenörsanda, som i sin tur leder till nya start-ups och tillväxtmöjligheter i regionen. 

Bild på en man som har VR-glasögon

Styrkor och möjligheter för ICT

Vi utvecklar starka väl fungerande kluster för samarbeten, nätverk och mötesplatser inom ICT med fokus på fem styrkeområden:  

  • Artificiell intelligens (AI) / Artificial Intelligece (AI)
  • Connectivitet och Mobilitet / Connectivity and Mobility
  • Cyber- och informationssäkerhet / Cyber and Information security
  • Antenn- och mikrovågsteknik / Microwave and Antenna Technology
  • Visualisering och Spel / Visualization and Gaming
  • Digitalisering / Digitalization
Bild på en kvinnlig forskare

Miljöer för innovation

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya it-lösningar, som fordonsindustri, logistiksektorn och Life science. Genom Göteborgs Science Parks bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park 

På Lindholmen Science Park finns bland annat Vehicle ICT Arena som verkar inom fordons-it, TUCAP som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena – en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arenan. En fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna. I Göteborg finns även flera inkubatorer, som Chalmers Venture och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spinoff-företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering. 

Foto på Kent Jellmund

”Den pågående digitala transformationen innebär spännande möjligheter inom våra etablerade styrkeområden. Men det finns också framväxande områden att etablera sig inom, som EdTech, ioT, säkerhet och AI.” 

Kent Jellmund, etableringsrådgivare ICT på Business Region Göteborg

Kontakta oss om ICT i Göteborgsregionen