Bild på en orkester

Kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen

Kultur kan inspirera och provocera, den kan tolka tillvaron och medvetandegöra oss. Dess egenvärde är en självklarhet. Kultur ger även upphov till en mängd andra synergier, också ur ett näringslivsperspektiv. De kulturella och kreativa näringarna ger jobb åt tusentals människor och skapar långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer. Dessutom lockar näringarna kompetens till Göteborg och stärker stadens innovationskraft.

Så kan vi hjälpa dig

Business Region Göteborg arbetar aktivt för att på olika sätt stötta regionens kreatörer – men även för att stärka förståelsen inom andra branscher för de kulturella och kreativa näringarnas betydelse. Här nedan listar vi våra fyra viktigaste insatsområden.

Våra insatsområden

Fiol som hålls upp mot ett fönster
insatsområden
KKN_internationalisering

Internationalisering

Vare sig det är produkter eller tjänster du som konstnär eller kreatör skapar och säljer kan vi på olika sätt hjälpa dig att hitta in på nya marknader utomlands. Värdet på det man som konstnär eller kreatör skapar är ibland högre utomlands än hemma i Sverige, och att söka sig utanför de egna landets gränser kan ge stora möjligheter. Samtidigt är det lätt att bara utgå från den lokala marknaden som man känner bäst och där man är trygg. Export innebär utmaningar – det kan råda andra normer utomlands, de administrativa och juridiska strukturerna är annorlunda och man saknar kontaktnät. Läs mer om hur du hittar internationella affärskontakter  eller kontakta oss så hjälper vi till. 

Kontakta oss
Odlingar på Ringön

Platsutveckling

För att skapa riktig attraktiv stad krävs något extra, något som sätter sin prägel, sticker ut och gör staden unik, mångfasetterad och spännande. Det krävs kultur. Konkurrensen om kompetens är stenhård, både nationellt och internationellt, och för att förmå människor att stanna kvar i Göteborg och locka hit folk som lika gärna kan välja att slå sig ner i Berlin, London eller Amsterdam är det inte bara infrastruktur, arbetsplatser, bostäder, skolor, tillgång till natur och rekreation som styr beslutet. Många gånger kan det vara just kultur och kreativt bubblande platser i stadsrummet som gör att Göteborg drar det längsta strået. Läs mer om hur vi arbetar med platsutveckling eller kontakta oss så hjälper vi till. 

Kontakta oss
Möte

Innovationskraft

Vi drivs av övertygelsen att konstnärer och kreatörer kan bidra i innovationsprocesser när det gäller idéutveckling, problemlösning, gestaltning och fantasi. Näringslivet har mycket att vinna på att utnyttja den här potentialen bättre genom att bjuda in konstnärer och kreatörer att verkligen vara med och reda ut problematiken kring en fråga och vara med hela vägen i processen, inte vara i visualiseringsfasen. Om konstnärer och kreatörer kommer in tidigare i processerna kan vi dessutom flytta upp dem i näringskedjan och på sikt öka närvaron i ledningsgrupper, styrelser och ägande för att få ett mer kreativt näringsliv. Av bland annat den anledningen arrangerar vi innovationslabb. Läs mer om hur vi arbetar med innovation eller kontakta oss så hjälper vi gärna till. 

Kontakta oss
Driva företag - bild från Slöjdseminariet på Nääs slott i Floda.

Driva företag

Det är inte ovanligt att kulturföretagare brister i kunskaper om företagande även om man är aldrig så framgångsrik som utövare. Konkurrensen är hård inom kulturområdet och många har svårt med lönsamheten. Det gör det extra viktigt att förstå sin affär. Många kreatörer vittnar också om att man egentligen aldrig velat bli företagare och att man inte fått med sig kunskap om företagandes villkor från sin utbildning, trots det är det väldigt många som driver eget just inom kulturnäringar. Vi hjälper dig att öka lönsamheten. Läs mer om hur vi hjälper dig hitta rätt stöttning för den fas av företagande du befinner dig i eller kontakta oss så hjälper vi gärna till. 

Kontakta oss
omslag-klusteranalys-business-region-göteborg

Klusterkartläggning för kulturella och kreativa näringar

Kartläggningen av Kulturella och kreativa näringar innehåller fakta och statistik kring branschen i Göteborgsregionen. Här beskrivs branschen, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.

Läs klusteranalysen
Omslag för publikationen tillåtande miljöer

Tillåtande miljöer berikar staden

I denna publikation, framtagen i samarbete med kulturförvaltningen och Fastighetsägarna, speglar vi betydelsen av att göra plats för så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet och pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. 

Läs publikationen
textile movement

Fashion, Facts and Fun

Mode och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren och inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft. Det här är bakgrunden till initiativet Fashion, Facts and Fun

Läs mer

Några projekt som vi arbetar eller arbetat med med

Saltet på Ringön, hållbara textilier eller innovationslabb. Vi arbetar med de kulturella och kreativa näringarna på en rad olika sätt.

Bild
Blå hexagon

ADA

ADA är en mötesplats för kreativa näringar i Göteborg och Västsverige. ADA arbetar för en god utveckling och ökad lönsamhet inom de kreativa näringarna, och drivs sedan årsskiftet 2020 som en egen förening. I ADA:s kanaler och på webben finns lokala branschnyheter och webben fungerar som en virtuell mötesplats. Missa inte kalendern, som håller dig à jour med vad som är på gång i branschen!

PS: Efter sommaren öppnar ADA ett alldeles eget formcenter i Göteborg

ADA
Bild
Blå hexagon

Fashion, Facts and Fun

Mode och textilbranschen står inför en brådskande och omfattande omställning till mer hållbara och cirkulära affärsmodeller. EU antog 2022 en strategi för hållbara textilier vilket betyder att flera nya lagförslag är på väg för svenska modeföretag inom de närmsta två åren och inom fem år räknar man med att upp till 20 nya förslag är i kraft. Ett stålbad för svensk textil- och modeindustri – men ett nödvändigt sådant. Det här är bakgrunden till initiativet Fashion, Facts and Fun. 

Läs mer om Fashion, Facts and Fun
Bild
Blå hexagon

Innovationslabb

Business Region Göteborgs innovationslabb är en plattform för innovation med kraft från kreatörer. Här sammanför vi kreatörer med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning. Varje labb har ett särskilt tema med bäring på hållbar utveckling.

Innovationslabb
Bild
Blå hexagon

Saltet på Ringön

I Göteborg finns ett gränsland mellan etablissemang och subkultur som har en alldeles egen ton. Kollektivt, kreativt och genuint. Saltet på Ringön, vars syfte var att stimulera just detta, var en av Göteborgs jubileumssatsningar inför stadens 400-årsjubileum och sorterade fram till 2021 under Business Region Göteborg. I dag drivs det vidare som Ringöns nätverk.

Saltet på Ringön
Bild
Blå hexagon

Senaste nytt

Läs senaste nytt inom kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen.

Läs senaste nyheter

Nätverk och mötesplatser

  • Business Region Göteborg mötesplatser

    Nätverk och mötesplatser

    Söker du nya företagskontakter inom de kreativa och kulturella branscherna? Vill du kanske hitta nya samarbetspartners, inspirera eller bli inspirerad av andra? Eller vill du kanske hitta mötesplatser där aktörer från forskning, näringsliv och det offentliga möts?

  • Kollage med slöjdsal och väggmålning

    KKN - forum

    KKN Forum är en mötesplats vi driver i syfte att samla det kulturella ekosystemet och skapa kopplingar mellan utövare, företag, branschorganisationer, tjänstemän, utbildningar, forskning och politik för att bygga en starkare bransch.

Intressant fakta om kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen

Bild
Blå hexagon

Visste du att...

...det finns drygt 4000 bolag och cirka 14 000 anställda (2016) inom kulturella och kreativa näringar i Göteborgsregionen.

Bild
Blå hexagon

Electronic Arts spelstudio Ghost Games...

...som utvecklat ”Need for Speed Rivals”, finns i Göteborg.

Bild
Blå hexagon

15 %

av arbetsmarknaden inom kulturella och kreativa näringar står modebranschen för.

Bild
Blå hexagon

Reklambranschen

är den bransch som har flest anställda med mellan 5–25 personer på runt 1000 arbetsställen. Branschen utgör en viktig affärsdrivande skärningspunkt för många av de andra branscherna inom kulturella och kreativa näringar som musik, foto, film, design och illustration.

Bild
Blå hexagon

I Gothenburg studios...

...huserar  ett 40-tal företag inom film på drygt 10 000 kvadratmeter.

Bild
Blå hexagon

I Borås...

...finns avancerad forskning inom Smart textiles, en textilhögskola och lång erfarenhet som landets postordercentrum – numera centrum för landets största onlinebutiker inom mode och skor.

Bild
Blå hexagon

Göteborg är hemstad...

...till några av Sveriges modeföretag som Lindex, KappAhl och Nudie.

Bild
Blå hexagon

En miljon kronor...

...delas varje år ut till formgivare på Röhsska museet i Göteborg. Det är Torsten och Wanja Söderbergs pris med syfte att främja konsthantverk och design i Norden.

kontakt
Kontakta oss om kulturella och kreativa näringar