Bild på jordklotet

Rymdindustri - en bransch i fokus

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna. Utvecklingen av ny teknik och nya teknologier skapar även synergier med andra branscher, vilket gynnar Sveriges konkurrenskraft som nation.  

Världsledande position inom rymdindustri

Rymdindustrin i Västsverige besitter en bred industriell kompetens, starkt humankapital och väletablerade företag inom rymdsektorn. Flera rymdaktörer i Västsverige har idag en världsledande position inom den globala rymdsektorn. 

Utforska rymdindustrin i Göteborg
Bild på rymdparaboler
rymd
Beyond Gravity i Kallebäck

Göteborgsregionen och rymdindustrin

Rymdsektorn i Göteborgsregionen började inom flygindustrin och utvecklades sedan mot rymd. Idag består klustret av en trippelhelix av starkt rymdsamarbete mellan offentliga och privata aktörer, vilket leder till multidisciplinära samarbeten och innovation. Inom regionen finns också en bred industriell kapabilitet och kunskap kopplat till rymdsektorn. Ungefär två tredjedelar av Sveriges anställda inom rymdsektorn finns i regionen där även de två största rymdföretagen i Sverige är etablerade, GKN Aerospace och Beyond Gravity.  

Konsultstöd

Förutsättningar för att bilda ett starkt rymdkluster i Göteborgsregionen

Den västsvenska rymdindustrins starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt liksom genom intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri. Samtidigt har stora europeiska program som Copernicus och Ariane varit betydelsefulla för rymdsektorn i Västsverige vilket resulterat i en stabil produktionsvolym under flera år för olika rymdföretag i regionen, som huserar aktörer inom samtliga centrala delar av rymdklustret.  

Ariane 5
Samhällsaktörer

Nationella och internationella finansiärer som EU, ESA, Rymdstyrelsen, Tillväxtverket och Vinnova spelar en stor roll för rymdindustrins utveckling. Stöd för utvecklingsprogram och projekt är viktiga för att komma med i internationella sammanhang. Mycket av rymdaktiviteter, forskning och utveckling sker på europisk nivå, varför det är viktigt att vara del av internationella utvecklingsprogram. På mer regional nivå finns framför allt samverkansaktörer som kan skapa förutsättningar för rymdindustrin. Det kan handla om etableringsfrågor, kontaktförmedling, att arrangera event och initiera och stödja kreativa miljöer för teknikutveckling och samarbeten, så som inkubatorer, science parks och testbäddar.  

James Webb-teleskopet
Forskning, utbildning och teknisk utveckling

Göteborgsregionen har en lång historia av forskning och teknisk utveckling inom rymdområdet. Chalmers Tekniska Högskola har en stark position inom rymdforskning och är värd för Onsala rymdobservatorium som deltar i stora internationella radioastronomiska projekt. Forskningen är viktig för den industriella tillväxten och har bidragit till utveckling bland flertalet aktörer.  

Även inom utbildning är Chalmers en stark aktör med kurser och ingenjörsprogram inom rymd på grund, master och doktorandnivå. Det erbjuds även kurser inom astronomi på Göteborgs universitet och finns projekt inom Högskolan i Väst.   

Teknisk utveckling i regionen har också gjorts i samband med etableringarna av Ericsson Microwave Systems. Det finns även starka aktörer inom forskning och utveckling som bidrar till det innovativa klimatet i regionen.  

GKN
Synergier mellan andra industrier

Andra faktorer som är viktiga för rymdklustret är att Göteborg är en stark industristad och att specialiseringen inom fordonsindustrin är långt gången, liksom inom havs- och kustsjöfarten. Avancerad elektronisk utrustning inom bland annat medicin är även en annan göteborgsk specialitet. Detta väletablerade industriekosystem främjar både företagsklimatet och innovationsstyrkan i hela regionen. Det finns här även möjligheter för synergier mellan olika industrier och rymdsektorn. Till exempel har flygindustrin legat till grund för rymdsektorns utveckling i Västsverige och gränsöverskridande samarbeten, innovationer och kompetens kan komma till stor nytta.  

Hannes Lindqvist

Vi har en extremt stor rymdindustri i Västsverige. Fem av landets tio största rymdbolag finns här vilket är en ganska markant värdemätare, Omkring två tredjedelar av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns i Västsverige, som också står för en större del av rymdindustrins omsättning i Sverige. 

-Hannes Lindkvist, projektledare inom ICT och näringslivsutveckling på Business Region Göteborg och den som ansvarat för klusterkartläggningen av rymdsektorn. 

Omslag för klusteranalays om rymd

Klusteranalys rymd

En kartläggning av rymdklustret i Göteborgsregionen. Rapporten innehåller fakta och statistik kring företag i Göteborgsregionen. Här beskrivs de ingående branscherna, ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av klustret.

Läs analysen
Nätverk och mötesplatser inom rymdindustrin

Störst i Sverige och ett internationellt nav - det västsvenska rymdklustret har skaffat sig en världsledande position.

 

Bild
Blå hexagon

Aerospace Cluster Sweden

samlar alla som arbetar inom flyg- och rymdbranschen för att generera affärer, innovation och tillväxt. 

Läs mer hos Aerospace Cluster Sweden
Bild
Blå hexagon

Ai Innovation of Sweden

finns baserat på Lindholmen Science Park, som finansieras av Vinnova, är Sveriges viktigaste nätverk för AI-forskning.

Läs mer på AI.se
Bild
Blå hexagon

GigaHertz-ChaseOn

på Chalmers utvecklar grundläggande kunskap och kompetens när det gäller antennteknik för trådlösa tillämpningar.

Läs mer hos chalmers
Bild
Blå hexagon

Microwave Road

Microwave Road är den viktigaste mötesplatsen för det samlade svenska mikrovågsklustret. 

Läs mer på microwaveroad.se
Bild
Blå hexagon

The Game Incubator

The Game Incubator är ett icke-vinstdrivande initiativ för att stimulera nyföretagande inom den svenska spelbranschen.

Läs mer hos Science Park Skövde
Bild
Blå hexagon

Visual Arena

på Lindholmen Science Park som bland annat håller på att skapa en digital tvilling till Göteborg inom ramen för projektet Virtual Gothenburg Lab.

Läs mer på här
Bild
Blå hexagon

SAI

är en branschorganisation för den civila flyg- och rymdindustrin i Sverige. 

Läs mer på areospace.se
Kontakta mig om rymdindustrin