Modell över Göteborg med framtida byggprojekt

Stadsutveckling Göteborg

Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor ska investeras i fastigheter och infrastruktur under de kommande 20 åren. Fler och fler spännande stads- och innovationsutvecklingsprojekt drar igång. Vi ser ett ökat arbete med platsutveckling i områden där trygghetsfrågor är centrala, för att entreprenörer snabbare ska kunna etablera sig, växa och bidra till en växande stadsmiljö.

Götaälvbron med spårvagn i skymningsljus

Göteborg har nordens största stadsutvecklingsprojekt

Älvstaden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Inom projektet ska centrala Göteborg växa till dubbel storlek och breda ut sig på båda sidor om Göta älv. Allt som allt ska fem miljoner kvadratmeter fyllas med bostäder, arbetsplatser, människor och mötesplatser. Framväxten av Älvstaden är en viktig kugge i Göteborgs framtid och den största delen av stadens nybyggnation sker här, närmare bestämt 25 000 nya bostäder och 45 000 arbetsplatser. Att bebygga och utveckla ett så stort område kräver stora investeringar och hållbara lösningar. Det behövs innovativa idéer inom trafiksystem, smarta energilösningar och olika former av bostäder som många har råd med. 

Läs mer om Älvstaden
Kvinna går med cykel från färjan till Lindholmen

Strategiska infrastruktursatsningar

Stora infrastrukturprojekt som är del av Västsvenska paketet håller just nu på att byggas. Det handlar om satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. På så sätt ska det bli lättare för människor att ta sig fram i och till staden, bättre miljö samt bättre förutsättningar för tillförlitligare transporter för näringslivet i Göteborgsregionen.  

Västsvenska paketet innehåller bland annat en järnvägstunnel under centrala Göteborg (Västlänken), en biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln) och en bro mitt i centrala Göteborg (Hisingsbron). Hela projektet beräknas vara klart år 2026. 

Det finns visioner och arbeten som strävar mot att binda ihop Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn via utvecklad infrastruktur till en ny europeisk framtidsregion. Tre länder, fyra storstadsregioner och två huvudstäder – detta är The Scandinavian 8 million city. Göteborg blir därmed ett nav och en mittpunkt i Skandinavien. 

Lyssna på vår podcast och avsnitten om stadsutveckling

I vår podcast Business Göteborg grottar vi ner oss i Göteborgsregionens näringsliv. Hur går det? Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? I podden träffar vi start-ups, småföretagare och framgångsrika föregångare. Emanuel Karlsten leder samtalen och med sig i varje avsnitt har han en sakkunnig i specifikt ämne.

Bild
Blå hexagon

Prisad tillväxt och stadsutveckling

Visserligen har även Göteborg sin beskärda del av utmaningar och kanske uppskattas inte utvecklingen (med ständiga omdirigeringar) av de som rör sig i staden, i stunden. Men tillväxten ligger helt i linje med näringslivets behov, säger Henrik Kant, Göteborgs Stads stadsbyggnadsdirektör.

Lyssna på avsnitt #15
Bild
Blå hexagon

City och mikromobiliteten

Göteborg har tagit ställning kring cyklar, sparkcyklar och annan mikromobilitet. Möt Johan Erlandsson på Velove, Anders Ahlquist, på Bravida Syd och Pontus Wallgren på Chalmers avd. ”Design & Human Factors”. Alla med fokus på framtidens city-transporter – för gods, logistik, service och personer.

Lyssna på avsnitt #21
Bild
Blå hexagon

Utvecklingssprånget och dragningskraften

Vad är det som gör Göteborg så attraktivt för utländska investerare? Andreas Göthberg berättar om det stora intresset, dragningskraften och jakten på kompetens. Hör också Medanets vd Juha-Matti Ranta berättar om varför de etablerade sitt Sverigekontor i Göteborg.

Lyssna på avsnitt #3
Bild
Blå hexagon

Göteborg – Sveriges bästa logistikläge

För 20:e året i rad tar Göteborgsregionen hem titeln ”Sveriges bästa logistikläge”. Hör Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn, om vikten av hamnen för hela Sverige, hur vi möter kraven som kommer med en ökad internationell handel, hamnfördjupningen och hållbarhetsarbetet.

Lyssna på avsnitt #13
Vy över centrala Göteborg, hamneninloppet och älvstranden

Gothenburg Green City Zone

I Gothenburg Green City Zone testar och utvecklar vi framtidens transportsystem – ny teknik i både fordon och infrastruktur. Vi pratar om skapandet av ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem, och det kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans.

Läs mer om Gothenburg Green City Zone
Omslag för publikationen tillåtande miljöer

Tillåtande miljöer berikar staden

I denna publikation, framtagen i samarbete med kulturförvaltningen och Fastighetsägarna, speglar vi betydelsen av att göra plats för så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet och pekar på vilka möjligheter och utmaningar dessa platser innebär för staden. 

Läs publikationen

Kontakta mig om stadsutveckling i Göteborgsregionen