Bild på statyn på Gustav Adolfs Torg

Vi marknadsför Göteborg tillsammans!

Vi har massor att vara stolta över i Göteborgsregionen, och mycket att visa upp. Vi är Sveriges innovations- och tillväxtmotor och vi är mitt uppe i ett enormt utvecklingssprång mot ett hållbart Götenborg. Här samverkar vi bra. Vårt öppna affärklimatet är en nyckel till Göteborgsregionens framgång. Att berätta om detta enskilt är bra, men att berätta tillsammans ger en helt annan kraft. Marknadsför Göteborg tillsammans med oss!

Göteborgs budskapsplattform

Tillsammans med näringslivet och samverkansorganisationer har vi skapat en budskapsplattform för internationell marknadsföring av Göteborg. Dessa budskap är tillgängliga för alla som önskar förstärka sin profil, attrahera talang eller stärka relationer genom att koppla Göteborg till sina erbjudanden. Budskapen kan användas fritt och anpassas efter var och ens grafiska profil.

Läs mer om Göteborgs budskapsplattform

Bild på hamninloppet i Göteborg
Fikande människor på kvarteret Viktorias innergård

Hur kommunicerar vi Göteborg?

Förutom budskapsplattformen ovan finns en mängd olika verktyg du kan använda dig av - på svenska och engelska. Nedan finns material att lyfta i sociala medier, hashtaggar vi rekommenderar och även filmer att bädda in i dina webbar.

Följ våra kanaler och häng på!

Foto på Marie Gumabon

"Vi har tusentals företag, stora som små som varje dag gör fantastiska insatser för Göteborg. Att berätta om det enskilt är bra men att berätta om det tillsammans ger en helt annan kraft"

Marie Gumabon, Kommunikationschef, Business Region Göteborg

#puffar
Entre BRG kontor och Lena Altbrink

Aktuellt

Här hittar du nyheter, statistik och kunskap om näringslivet i Göteborg. I podcasten Business Göteborg möter du företagare och profiler, och får koll på vad som händer och varför.

Till aktuellt
tagga-göteborg-business-region-göteborg

Tagga Göteborg

När vi kommunicerar Göteborg i sociala medier använder vi oss av två hashtaggar, #Göteborg och #Gothenburg. Hastaggarna bidrar till ökad synlighet och sökbarhet. Ju fler som använder hashtaggarna desto bättre! Tagga Göteborg!

Läs mer om tagga göteborg
Fakta och statistik

Fakta & statistik

Här hittar du aktuell fakta och statistik om näringslivet i Göteborg. Om jobb, ekonomi och export, till exempel. All fakta du behöver, enkelt presenterad.

Läs publikationen
Magasin Göteborg 2023 Business Region Göteborg

Magasin Göteborg

Magasin Göteborg är en tidning full med inspirerande personer och berättelser om idéer, initiativ och samarbeten som bidrar till Göteborgs framgång.

Läs mer om Magasin Göteborg

Vad lyfter vi om Göteborg?

Alla tänker olika saker när de tänker på Göteborg. Vårt mål är att stärka varumärket och ge människor internationellt, nationellt och lokalt en känsla av vad Göteborg är, och vad som händer här. Det gynnar oss alla. Vi har därför några begrepp som vi lyfter fram när det gäller vår region. Hjälp oss förmedla det!

 

Bild
Blå hexagon

Hållbarhet

Det är hög tid att rädda vår planet! I Göteborg går vi från ord till handling. Vi är föregångare inom hållbarhet och har många spännande satsningar i gång som lockar intresse. Hållbarheten genomsyrar hela stadsutvecklingen och är en självklar del i framtidens affärsplaner - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är en stark affärsfördel och attraherar företag hit. Berätta om det!

Läs mer om hållbarhet
Bild
Blå hexagon

Innovation

Vi är Sveriges innovationsmotor eller "Hotspot for Innovation" som vi använder internationellt. Hur vet vi det? Jo, vi är en av de forskningstätaste regionerna i Europa. Här satsar företagen mest pengar på forskning och utveckling, dubbelt så mycket per sysselsatt jämfört med i Stockholm. En tredjedel av Sveriges privata FoU görs i Göteborgsregionen. Vi har flest testbäddar i Sverige. Hjälp oss förklara för andra!

Läs mer om innovation
Bild
Blå hexagon

Samverkan

Vi är mästare på samverkan. I Göteborg finns en lång tradition och en genuin vilja att tillsammans skapa förändring till det bättre. Affärsklimatet är öppet, nyfiket och tillåtande. Vi vågar testa. Vår modell för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga verksamhet är har visat sig mycket framgångsrik. Folk som besöker oss vill förstå hur vi jobbar. Berätta!

Läs mer om samverkan
puff

I vilka kanaler lyfter vi Göteborg?

Just nu befinner du dig på en av våra två webbplatser, den svenska. Från webbplatserna utgår all extern kommunikation, som sprids vidare via våra sociala kanaler. Följ oss på din favoritplattform för att inte missa spännande information från Göteborg.

Aktuellt nyheter rapport Business Region Göteborg

Varumärket Business Region Göteborg

Vårt varumärke sedan 20 år och avsändare i all lokal, regional och nationell kommunikation. På den här webbplatsen – med den här avsändaren – marknadsför vi vad Business Region Göteborg gör, vad vi har för erbjudanden, vår kunskap och våra kontakter.

Läs mer om oss
Göteborg Gårda

Destinationen Gothenburg

Vi skiljer på nationell och internationell marknadsföring. Huvudavsändare internationellt är alltid destinationsvarumärket Gothenburg. Göteborg som en näringslivsdestination, den bästa platsen för företag och talang att etablera sig på.

Vår internationella webbplats heter Invest in Gothenburg. Där hittar du vårt kommunikationsmaterial på engelska. 

Invest in Gothenburg

Filmmaterial om Göteborg

Vi har tagit fram enkla visuella filmer som visar och berättar om varför man som företag ska investera, eller etablera sig i Göteborg. Eller varför man som internationell talang bör ha just Göteborg i åtanke när man planerar sitt nästa steg i livet. Vill du också vara med och berätta för världen att Göteborg är den självklara staden att välja? Använd gärna våra filmer! Kontakta oss så hjälper vi till!

Kontakta oss

Bild
Blå hexagon

Göteborg har haft en enorm tillväxt de senaste åren. Och planerna inför framtiden ger utrymme för ännu fler företag, jobb, människor och bostäder. Vill du använda filmen? Välkommen att kontakta oss!

Se video: Gothenburg Growth
Bild
Blå hexagon

Varför ska man bo i Göteborg? Smartaste staden, mest hållbara destinationen, mest sällskapliga staden, med de vänligaste människorna, ja det saknas inte argument. Vill du använda filmen? Välkommen att kontakta oss!

Se video: Gothenburg Living
Bild
Blå hexagon

Göteborg är Sveriges innovationsmotor. En tredjedel av Sveriges privata investeringar i F&U görs i vår region. Här finns ekosystemet för innovationsutveckling med testbäddar, bra samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer. Vill du använda filmen? Välkommen att kontakta oss!

Se video: Gothenburg Innvovation
Bild
Blå hexagon

Göteborg har som mål att stadens transportsystem ska vara fossilfritt innan 2030. Vi har goda möjligheter att lyckas tack vare vårt starka automotive kluster och att vi redan är långt framme när det kommer till hållbara mobilitetslösningar, på väg, på vatten och snart även i luften. Vill du använda filmen? Välkommen att kontakta oss!

Se video: Gothenburg Electromobility
Internationella affärskontakter Business Region Göteborg

Vårt internationella medierum

Här har vi samlat material om Göteborg av internationellt medialt intresse, och för utländska journalister. Här hittar du även länkar till vad internationella media säger om Göteborg.

Till vårt internationella medierum
Foto på Järntorget i Göteborg

Lyft Göteborg med kommunikation

Det finns fler aktörer som har i uppdrag att marknadsföra Göteborg. Vårt systerbolag Göteborg&Co driver "Lyft Göteborg med kommunikation" - med fokus på Göteborg som besöksdestination.

Läs mer hos Göteborg&Co
kontakt
Kontakta oss om att marknadsföra Göteborg