Göteborgs inlopp, älvsborgsbron och Sjömanshustrun

Internationell budskapsplattform

Hotspot for innovation, Frontrunner in sustainability, Master of collaboration

Vi ansvarar för marknadsföringen av Göteborg som en attraktiv näringslivsdestination på flera nivåer - regionalt, nationellt och internationellt. Genom samordning arbetar vi också med marknadsföringen av hela Göteborgsregionen med fokus på att främja näringslivsutvecklingen. Vid internationell marknadsföring använder vi varumärket "Gothenburg".

Marknadsför Göteborg!

Vi har tillsammans med näringslivet och samverkansorganisationer skapat en budskapsplattform för marknadsföring av Göteborg. Dessa budskap är tillgängliga för alla som önskar förstärka sin profil genom att koppla Göteborg till sina erbjudanden. Budskapen kan användas fritt och anpassas efter var och ens grafiska profil.

Ladda ner budskapsplattformen

Spegelvänd bild över Göteborg

Göteborgs styrkor

Göteborgsregionens attraktionskraft bygger på hållbarhet, samverkan och innovation. Vi använder dessa styrkor som grund för att lyfta regionens fördelar, skapa intresse och ge en stark uppmaning till kunden.

 • Export och import Business Region Göteborg

  Hållbarhet

  Hållbarhet är en nyckel till framgång i internationell marknadsföring och en integrerad del av stadsutvecklingen och framtida affärsplaner för vår region.

 • innovationsuteckling-business-region-göteborg.jpg

  Innovation

  Göteborg är Sveriges innovationsmotor. Det är landets viktigaste industriregion och kunskapscentrum. Här satsar företagen mest pengar på forskning och utveckling.

 • Personer på kontor

  Samverkan

  Samverkan är en nyckel till Göteborgsregionens framgång som global innovationsmotor och föregångare inom hållbar tillväxt. Affärsklimatet kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet och mod.

Bild på hamninloppet i Göteborg

Marknadsför destination Göteborg

Om du är en av de som arbetar med att kommunicera Göteborg som en attraktiv plats att bo, besöka eller arbeta på, då är du en viktig del av destinationen. Göteborg & Co har tagit fram en plattform med verktyg som du kan använda för att marknadsföra destinationen Göteborg gentemot besökare. Vill du ta del av kommunikationsverktygen som hjälper dig att framhäva Göteborg som en attraktion destination?

Till Göteborg & Co
Fikande människor på kvarteret Viktorias innergård

Göteborg – en attraktiv destination

Göteborg är en innovationsstad som driver utvecklingen i tongivande branscher, en studentstad som fostrar talanger inom framtidsområden, en mötesstad som attraherar beslutsfattare, en evenemangsstad som lockar internationella stjärnor, lokala hjältar och stor publik. Dessutom är det en pilotstad som vågar testa nya idéer, satsa på hållbara lösningar och inspirera resten av världen. Det är helt enkelt en stad som kan titulera sig på så många sätt

Regionen kombinerar avancerad tillverkningsindustri med en stadigt växande tjänstesektor och ett perfekt logistikläge. Det är den nordiska porten mot världen, med den största hamnen, bra järnvägsförbindelser och närhet till alla skandinaviska storstadsområden. Göteborg har också en lång historia som tongivande handelsstad. Tack vare de här kvaliteterna skapas ett världsunikt företagsklimat där både startups och storbolag kan växa.

Några av Göteborgsregionens nyckelkluster

Näringslivet i Göteborgsregionen investerar stort i forskning och utveckling, vilket också resulterat i världsledande innovationer i många av våra branscher. I den globala konkurrensen blir det allt viktigare för Göteborgsregionen att understödja starka kluster och skapa delade innovationsmiljöer, som även är attraktiva för omvärlden. Kluster gör det möjligt för företag och även offentlig sektor att vara mer innovativa än de kan vara på egen hand.

Bild
Blå hexagon

Mobilitet

Göteborg är en av få regioner i världen som har ett komplett automotive-kluster. Globala storbolag och visionära start-ups hjälps åt att skapa innovativa lösningar på komplexa problem. Det finns ingen bättre plats att vara på för de som vill driva utvecklingen inom mobilitet och spel.

Läs mer om mobilitet
Bild
Blå hexagon

Tech

Tech-klustret är otroligt brett och sträcker sig hela vägen från biotech, till fintech, till spelutveckling. Göteborg sticker ut på den globala tech-scenen genom sitt allt tydligare fokus på Impact Deep Tech, att skapa värde och lösa stora komplexa problem med teknikens hjälp.

Läs mer om Tech
Bild
Blå hexagon

Urban development

Göteborg är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Vi är mitt i ett utvecklingssprång som innebär att en biljon kronor ska investeras i stadsutveckling och infrastruktur de närmsta 20 åren. 120 000 nya jobb ska skapas och Göteborgs stadskärna ska byggas ut till dubbel storlek. Det här skapar framtidstro och globala investeringar på en helt ny nivå. Intresset för regionen är dessutom större än någonsin.

Läs mer om Urban Development
Bild
Blå hexagon

Life Science

Life Science-klustret i Göteborgsregionen är helt unikt. Ingen annanstans i världen finns samma ansamling av avancerad industri kombinerad med klinisk forskning och samverkan mellan akademi, globala företag och forskande bolag. Det betyder att livsviktiga innovationer förverkligas i Göteborg. Det finns ett businessorienterat ekosystem som gör det möjligt att omsätta kunskap och forsning till pengar. Här kan du gå från idé, utveckling och kliniska prövningar hela vägen till produktion.

Läs mer om Life Science

Budskapsplattformens målgrupper

Budskapen i den vår budskapsplattform riktar sig i första hand till följande målgrupper, både i Sverige och internationellt.

 • Man som arbetar
  Näringslivets beslutsfattare

  Vi riktar oss till beslutsfattare inom företag som är intresserade av att investera och etablera sig i regionen.

 • Bild på människor på kontor
  Företag och organisationer

  Vi riktar oss till privata företag och organisationer som kan bidra till regionens utveckling och samverka med andra aktörer.

 • Kompetensförsörjning. Två människor som har möte
  Personer med särskilda kompetenser

  Vi vänder oss till privatpersoner som är intresserade av att studera och arbeta i regionen.

Kollage av bilder

Budskapsplattformens grafiska uttryck

Vi har utvecklat ett grafiskt manér som bygger på destinationsvarumärkets plattform, med färger, bildspråk och grafiska element. Manéret är avskalat för att tydligt kopplas till destinationen från ett näringslivsperspektiv. Detta grafiska manér ska användas vid internationell marknadsföring av Göteborgsregionen, men kan också användas av alla som vill profilera Göteborg på ett tydligare sätt.

Läs mer om grafiskt uttryck

Kontakt