Logistiskt nav - i bästa logistikläge

Göteborgsregionen är Sveriges främsta logistiknav. Med Skandinaviens största hamn och en internationell flygplats finns hela världen inom räckhåll. Här pågår också spännande forskning om framtidens hållbara logistisk- och transportlösningar. 

Containerfartyg och hamnkranar i kvällsljus med Nya Älvsborgs fästning i bakgrunden

En av Göteborgsregionens styrkor är det geografiska läget. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri. 

Här ligger Göteborgs Hamn – Skandinaviens största och en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet. Den har ett upptagningsområde som omfattar tio nordeuropeiska länder, med sammantaget 190 miljoner invånare. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot de största oceangående containerfartygen.  

Hamnen satsar framåt och bygger nya terminaler, logistikområden, vägar och järnvägar och bedriver sedan flera år ett aktivt arbete för att minska sjöfartens miljöpåverkan. 

Närhet ger stark godskedja 

Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och är miljövänliga. Ett 25-tal dagliga direktlinjer för godståg, så kallade järnvägspendlar, går mellan Göteborgs Hamn och logistikterminaler i Sverige och Norge. 

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. Göteborg Landvetter Airport har godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen. Det ger den snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Swedavia, som driver Göteborg Landvetter Airport, är världsledande inom utvecklingen av flygplatser med minimal miljöpåverkan. 

Forskning för framtiden 

Under de senaste åren har allt fler internationella företag fått upp ögonen för Göteborgsregionens strategiska läge, starka infrastruktur och breda logistikkompetens. I dag finns det ungefär 3 000 utlandsägda arbetsplatser i området. 

Något som ytterligare stärkt positionen som region med ledande logistikläge är forskningscentrat Northern LEAD, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning inom logistik och transport med fokus på hållbar utveckling, ofta i samverkan mellan akademi, näringsliv, myndigheter och andra organisationer. 

Bästa logistikläge 

Göteborgsregionen har under många år toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar. Andra styrkor är bland annat samarbetet med Osloområdet och spetsutbildningar inom logistik.

Visste du att...

… Göteborg har haft direktsjöfart till Kina sedan 1726? 
… Göteborg Landvetter Airport erbjuder närmare 100 direktlinjer ut i världen? 
… 30 procent av Sveriges export passerar genom Göteborgs Hamn? 
… flygtrafiken till och från Göteborg slog rekord år 2018 med 6,8 miljoner passagerare totalt? 
… Logistic Hub Scandinavia är ett samarbete mellan Göteborgs Hamn, Business Region Göteborg och Swedvia för att attrahera logistiketableringar och nya flyg- och fartygslinjer? 

Källa: Göteborgs Hamn, Swedavia 

Kontakta oss gärna