Utvecklingssprånget

Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och utvecklingssprånget som regionen befinner sig mitt i är det största i stadens moderna historia. Tusen miljarder kronor investeras i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt de närmaste två decennierna, ytterligare 120 000 jobb ska skapas fram till 2035 och centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Detta lockar till sig investeringar i en omfattning som Göteborg aldrig tidigare skådat och det internationella intresset för regionen är rekordstort. Flera internationella jämförelser placerar Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. 

Skanska skrapan med byggkranar i bakgrunden i kvällsljus
Utvecklingssprånget innebär bland annat stora stadsutvecklingsprojekt.

Utvecklingssprånget har skapats genom stora satsningar på forskning och produktutveckling under senare år. Att regionen växer är positivt – och innebär utmaningar.  

För att möta befolkningsökningen behövs det cirka 6000 nya bostäder årligen i Göteborgsregionen fram till 2035. Det krävs också ny infrastruktur, verksamhets- och handelslokaler, förskolor, skolor, vårdcentraler, nya sjukhus och mycket, mycket mer. Och vi måste bygga hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Målet är gröna, sammanhållna, öppna och livliga samhällen, där det är lätt för människor att röra sig, synas och mötas. Business Region Göteborg har insyn i planerade och pågående satsningar – vår roll är att bevaka näringslivsperspektivet. 

Dessa utmaningar är en stark drivkraft för innovation och en chans till utveckling. Det ger möjlighet att ta fram nya metoder och bygga kunskap i samverkan med andra. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem och hitta möjliga lösningar. Ett sätt är i så kallade testbäddar. Det är fysiska eller virtuella miljöer där olika aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster – till exempel i stadsutveckling och byggprojekt. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i Sverige. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan delta och hur man kommer i kontakt med dem. 

Faktorer som kännetecknar Göteborgsregionen

 • Vår region är en miljonregion som präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor i regionens starka kluster. Nätverk och tre science parks skapar förutsättningar för innovation och spetskompetens.  
 • Vi har ett diversifierat näringsliv med många starka branscher med allt från multinationella företag till småföretagare med kompetens som efterfrågas på globala marknader. Högteknologisk och kunskapsintensiv industri står för nästan en fjärdedel av den totala omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag hör till detta område.
 • Den avancerade industrin och vår industrinära tjänstesektor gör Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region, en av de främsta i Europa. Detta är särskilt framträdande inom områdena fordon, life science, läkemedel, petrokemi och företagstjänster. Göteborgsregionens högteknologiska och kunskapsintensiva industri gör också regionen till Sveriges ledande exportregion.
 • Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad arbetskraft i Göteborgsregionen. Regionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.  
 • Inte minst har Göteborgsregionen ett strategisk betydelsefullt läge i Skandinavien med en internationell flygplats och Skandinaviens största hamn som gör regionen tillgänglig för internationell arbetskraft, investerare och affärspartners.  
Modell över Göteborg med framtida byggprojekt

Arbetet med att utveckla Göteborgsregionen pågår för fullt och vi bygger redan nu för framtiden:

 • Nordens största stadsutvecklingsprojekt - Älvstaden i Göteborg är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Här ska centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek och breda ut sig på båda sidor om Göta älv. Allt som allt ska fem miljoner kvadratmeter som fyllas med bostäder, arbetsplatser, människor och mötesplatser. Framväxten av Älvstaden är en viktig kugge i Göteborgs framtid. Den största delen av Göteborgs nyproduktion sker 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser är planerade här. För att bebygga och utveckla ett så stort område behövs stora investeringar och hållbara lösningar. Det krävs innovativa idéer inom trafiksystem, smarta energilösningar och olika typer av bostäder som många har råd med.  Läs mer om Älvstaden och kontakta oss gärna för mer information om aktuella investeringsmöjligheter. 
 • Västsvenska paketet - Stora infrastrukturprojekt, bland annat genom det Västsvenska paketet, håller nu på att byggas. Det handlar om satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik som gör det lättare för människor att ta sig fram i och till staden, och som skapar en bättre miljö samt ger förutsättningar för tillförlitligare transporter för näringslivet i Göteborgsregionen.  Västsvenska paketet innehåller bland annat en järnvägstunnel under centrala Göteborg (Västlänken), en biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln) och en bro mitt i centrala Göteborg (Hisingsbron). Hela projektet beräknas vara klart år 2026. 

Trafiken.nu 

Under byggtider påverkas framkomligheten i och runt Göteborg. På trafikgoteborg.se och trafiken.nu finns gott om information om trafiken i Göteborgsregionen. Du kan läsa om trafikläget just nu samt prenumerera på ”Veckans trafik”, nyhetsbrevet om trafikstörningar som kan vara bra att känna till för den som är trafikant i Göteborg. Trafiken.nu finns också som app för mobilen, hämta i Google Play eller App Store. 

Läs mer om stadsutveckling i Göteborg 

Göteborgs Stad har en välfylld webbplats om allt som ska hända inom stadsutvecklingen. Här finns artiklar och filmer om allt från hur Göteborg såg ut på 1600-talet, till stora byggprojekt som pågår just nu till planer för framtidens boende och transporter. Besök stadsutveckling.goteborg.se 

  Berättelsen om Göteborg  

  Berättelsen om Göteborg består av filmer, artiklar och poddar som på olika sätt ger en inblick i Göteborgs utveckling från varvsstad till en region världsledande inom forskning, innovationer och teknikutveckling. I våra berättelser får du träffa människor och verksamheter som just nu är med och leder stadens utvecklingssprång in i framtiden.

  Kontakta oss gärna

  Henrik Einarsson
  Avdelningschef
  Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling