Geografiskt analysverktyg

Behöver du kunskap om antalet företag inom en viss bransch i Göteborg, eller hur många teknikstudenter det finns i regionen? Den kunskapen och väldigt mycket mer finns i vårt verktyg GIS – geografiskt informationssystem. Här erbjuds du möjlighet att analysera marknaden i Göteborgsregionen för att få rätt underlag för beslut.

Bild på startsidan för analysverktyg gis
Startsidan för GIS analysverktyg

GIS analysverktyg - en väg till kunskap om Göteborgsregionen

Business Region Göteborg arbetar för att skapa bra förutsättningar för näringslivet genom att bland annat erbjuda kunskap som underlag för beslut. 

Som en del i detta erbjuder vi ett analysverktyg som du kan använda för att analysera marknaden inom bland annat demografi, branscher, kartöversikt, kompetens och konsumentbeteende. Du kan också jämföra regionens 13 kommuner mellan varandra.

Exempel på kunskap att hämta från GIS-verktyget:

  • Andelen av befolkning i olika åldersegment
  • Hur många studenter som är inskrivna på universitetet och andelen på de olika fakulteterna, tex hur många teknikstudenter som finns på Chalmers
  • Hur många företag som finns etablerade inom en viss bransch
  • Hur många ensamhushåll som finns i Göteborgsregionen

Till Analysverktyget Explore Gothenburg 

Kontakta mig om GIS-verktyget