Det är kultur som gör staden riktigt attraktiv

För att skapa riktig attraktiv stad krävs något extra, något som sätter sin prägel, sticker ut och gör staden unik, mångfasetterad och spännande. Det krävs kultur. 

Konkurrensen om kompetens är stenhård, både nationellt och internationellt, och för att förmå människor att stanna kvar i Göteborg och locka hit folk som lika gärna kan välja att slå sig ner i Berlin, London eller Amsterdam är det inte bara infrastruktur, arbetsplatser, bostäder, skolor, tillgång till natur och rekreation som styr beslutet. Många gånger kan det vara just kultur och kreativt bubblande platser i stadsrummet som gör att Göteborg drar det längsta strået.

Kulturens, konstens och kreativitetens betydelse för att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva livsmiljöer blir också allt viktigare inom stadsutveckling. Även om kulturen själv inte vill definiera sig som en råvara för ekonomisk tillväxt är det tydligt att den har en direkt påverkan på stadens och för andra verksamheters framgång.

Det finns med andra ord många skäl till att se till att kultur tas tillvara och ges goda förutsättningar inom stads- och fastighetsutveckling, något vi på Business Region Göteborg bland annat manifesterat i det framgångsrika arbetet med Saltet på Ringön. I samarbete med Kulturförvaltningen och Fastighetsägarna verkar vi också för att skapa fler så kallade tillåtande miljöer i stadsrummet.

Hör av dig till oss om du har tankar på hur du kan vara med och stärka Göteborgs attraktionskraft inom kulturella och kreativa näringar!

Kontakt

Johan Larsson
Projektledare
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Stadsutveckling