Branscher i fokus

Ett starkt näringsliv är Göteborgsregionens motor. Ett attraktivt företagsklimat med hållbar tillväxt gynnar de som vill etablera eller utveckla sitt företag här. Genom att sätta extra fokus på ett antal branscher kan vi bidra till ökad samverkan och nya affärsmöjligheter som ytterligare kan stärka vår region.

Collage av några av våra branscher.
Branscher i fokus.

När företag och aktörer samverkar inom en region eller bransch förbättras deras möjligheter till utveckling och framgång. I Göteborgsregionen finns det gott om samverkan som bidrar till innovationskraft i hela regionen. Här kan du läsa mer om kluster och branscher i regionen och hur de ger nya affärsmöjligheter. Vi har kunskap och kontakter och öppnar gärna dörrar för dig.

Så här kan vi hjälpa till 

Till Business Region Göteborg vänder du dig för att få nya företagskontakter i din egen och i andra branscher – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi initierar samverkan med många samarbetspartners och underlättar för dig som företagare att hitta rätt bland mötesplatser och nätverk

Du får guidning i innovationssystemet och kunskap och kontakter om vart du kan vända dig för samverkan.  

Vi kan hjälpa dig att överbrygga kompetensglapp som hindrar ditt företags utveckling och du kan få kontakt med forskare på universitet och institut. När du vill öka samverkan mellan näringsliv, politik och akademi; med stora eller små företag, universiteten, offentlig verksamhet och/eller andra branscher bidrar vi med kontakter. Här eller internationellt. 

Du kan också vända dig till oss för att få veta mer om finansieringsmöjligheter, komma i kontakt med politiker och beslutsfattare i Göteborgsregionens kommuner eller för att se på samverkans- och utvecklingsmöjligheter när du har en innovationsidé som du vill utveckla.  

Vi erbjuder världens största affärsnätverk och kunskap om EU-finansiering till små och medelstora företag som vill växa internationellt. Vi driver initiativ som skapar samverkan över branscher, kompetenser och discipliner för att möjliggöra innovation och klusterutveckling. Det gynnar staden, regionen, näringslivet såväl som individen. Vi erbjuder även klimatsamarbete mellan näringslivet och offentliga aktörer genom Gothenburg Climate Partnership. 

Våra branscher i fokus

Inom dessa branscher kan Business Region Göteborg erbjuda rådgivning och stöd inom etablering och samverkan.

Branschikon Energi

Energi, Kemi & Material

Göteborgsregionen satsar på hållbar energi, kemi och framtidsmaterial som grafen. Här finns lång erfarenhet av biogas, fjärrvärme och vindkraft och det genomförs spännande projekt inom områden som solenergi och el-fordon.

Energi, Kemi & Material
Branschikon finans

Finanssektorn

En omfattande och livlig internationell handel har alltid präglat Göteborg.I takt med utvecklingen har finanssektorn vuxit sig stark. I dag har regionen en ledande position inom bland annat trade finance och treasuryområdet.

Läs mer om branschen
Branschikon Fordon

Fordon & mobilitet

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer, bred kompetens samt världsledande forskning och utveckling kring framtidens hållbara och uppkopplade mobilitet. 

Läs mer om branschen
Branschikon ICT

ICT

Det händer mycket, det går fort och tillväxten är stark inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT. Göteborgsregionen är ett viktigt nav med spetskompetens inom områden som telematik, digital visualisering och artificiell intelligens.

Läs mer om branschen
Branschikon infrastruktur

Infrastruktur

I Göteborgsregionen genomförs en mängd stora investeringar i bygg- och forskning infrastrukturprojekt för att skapa en hållbar och attraktiv region. En väl fungerande infrastruktur är avgörande för en regions tillväxt

Läs mer om branschen
Branschikon Kreativa och kulturella näringar

Kulturella och kreativa näringar

Musik, design och reklam från Göteborgsregionen skördar framgångar världen över. Här kan idéer växa till spännande projekt och framgångsrika företag.

Läs mer om branschen
Branschikon Life science

Life Science

Life science är en av Göteborgsregionen mest snabbväxande branscher – tack vare väl fungerande samarbeten mellan sjukvård, akademi, staden och näringslivet. Här finns forskning i världsklass och ett gynnsamt läge – inte minst för kliniska prövningar. 

Läs mer om branschen
Branschikon logistik

Logistik

Göteborg är Skandinaviens ledande logistikcentrum. Med förbindelser till sjöss, land och luft har vi hela världen inom räckhåll. Här verkar näringslivets stora aktörer, här passerar årligen 150 miljoner ton varor, här utförs logistikforskning i världsklass och här skapas innovationer för framtidens hållbara logistik och transporter. 

Läs mer om branschen
Branschikon maritima näringar

Maritima näringar

Havet och verksamheter som knyter an till havet spelar en stor roll för Göteborgsregionen och möjligheterna är många och innovationskraften hög. I dag är vi ett nordiskt sjöfartscentrum med hög kunskap och kompetens inom forskning och utveckling kring havsmiljö och maritim utveckling. 

Läs mer om branschen
Branschikon miljöteknik

Miljöteknik

Göteborg har på relativt kort tid gått från att vara en förorenad varvsstad i kris till att bli en attraktiv och miljövänlig storstad med kunskapsintensiva företag och internationellt efterfrågade resurser när det gäller innovation och forskning.

Läs mer om branschen
Branschikon rymd

Rymdindustrin

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En intim samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen och de efterfrågade produkterna.

Läs mer om branschen
Branschikon stadsutveckling

Stadsutveckling

Göteborgsregionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Fem miljoner kvadratmeter ska bebyggas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor ska investeras under de kommande 20 åren. Det betyder att regionen förändras och nya möjligheter skapas. 

Läs mer om branschen

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik
Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Andreas Göthberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Organisationsutveckling Försäljning Tillväxt