Branschfakta life science

Life science är en av Göteborgsregionen mest snabbväxande branscher – tack vare väl fungerande samarbeten mellan sjukvård, akademi, staden och näringslivet. Här finns forskning i världsklass och ett gynnsamt läge – inte minst för kliniska prövningar. Business Region Göteborg förser dig med kunskap, kontakter och öppnar dörrar till nya innovativa samarbeten. 

Life science

Life science är en stark och viktig del av Göteborgsregionens näringsliv. Den består av drygt 450 arbetsställen och sysselsätter runt 7 000 personer. Här finns bland annat Skandinaviens största universitetssjukhus och en av AstraZenecas tre internationella forskningscenter.  

Nära samverkan mellan akademi, det offentliga och näringsliv ger gynnsamma förutsättningar för såväl världsledande forskning som framgångsrikt företagande inom området. Här kan du läsa mer om aktörer, forskning och utveckling, samarbeten, nätverk, mötesplatser och testbäddar inom life science i Göteborgsregionen. 

 

Innovationsutveckling i världsklass 

Göteborgsregionen har varit platsen för flera medicinska landvinningar genom åren. I dag är regionen ett ledande centrum för klinisk forskning i Sverige. 

Här utvecklades ett av världens mest sålda läkemedel, magsårsmedicinen Losec, liksom effektiva läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Det senare i samarbete mellan läkemedelsindustrin och professor Arvid Carlsson, som fick Nobelpriset i medicin år 2000. 

Medicinteknik är ett annat starkt område, framför allt inom implantat och biomaterial med företag som, Dentsply (tidigare AstraTech) och Nobel Biocare. Australiensiska Cochlear, som utvecklar hörselimplantat, har lagt delar av sin verksamhet inom forskning och utveckling till Göteborgsregionen. Cochlear köpte en gång upp Göteborgsbolaget Entific, som i sin tur har sitt ursprung i forskning från Nobel Biocare. 

Stamcellsforskning, cellterapi och regenerativ medicin är andra områden där Göteborgsregionen ligger långt framme, liksom inom vaccin, det kardiovaskulära och metabola området. Det blev världsrubriker när den första fullbordade graviditeten från en transplanterad livmoder tillkännagavs – forskning som skett i Göteborg. 

 

Gynnsamt läge för kliniska prövningar 

Göteborgs universitet med Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola har stark forskningsverksamhet inom en rad fält, bland annat biovetenskap och medicin. Tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset, en av norra Europas största vårdenheter, skapar lärosätena utrymme för innovation och förser branschen med kompetens. Här finns också goda möjligheter till kliniska prövningar. 

 

Testbäddar    

En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra aktörer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter och tjänster. Göteborgsregionen har flest antal testbäddar i landet och i många av dem är samverkan en nyckel. Här kan du hitta mer information om vilka de är, vem som kan vara med och hur man kommer i kontakt med ansvariga.  

Så kan vi hjälpa dig 

Business Region Göteborg förmedlar kontakter samt stöttar investerare och företag som söker samverkansprojekt eller är intresserade av att etablera sig eller expandera här. Som neutral organisation utan vinstintresse bistår vi med kontakter och information kostnadsfritt. Vid vissa seminarier tar vi ut ett självkostnadspris. 

 

Nätverk och mötesplatser 

Är ditt företag verksamt inom bioteknik, medicinteknik eller läkemedel? Då har vi nätverkskontakter och mötesplatser för dig. Bland annat arbetar vi tillsammans med Sahlgrenska Science Park för innovationsutveckling inom life science-området i Västsverige. 

 

Miljöer där ditt företag kan växa 

Sahlgrenska Science Park ger såväl nya bolag och projekt som etablerade aktörer inom life science rätt förutsättningar att växa. Här kan företag arbeta i en utvecklande miljö och få stöd inom exempelvis affärsutveckling. Läs SSPs Life Science West Sweden rapport ”The power of coaction”. Inkubatorn Chalmers Innovation stödjer teknikbaserade affärsidéer och tillväxtföretag. I Mölndal finns även AstraZeneca BioVentureHub där företag inom biomedicin och forskargrupper får tillgång till AstraZenecas laboratorier. 

Mötesplats Sahlgrenska Science Park 

Till Mötesplats Sahlgrenska Science Park välkomnar vi dig som driver ett life science-företag med 10–250 anställda och arbetar med produkter och tjänster för hälso- och sjukvården, oavsett om ditt företag ligger i science parken eller inte. Här bjuder Sahlgrenska Science Park tillsammans med Business Region Göteborg in till nätverkande i form av workshops, matchmaking, seminarier och möten. Här får du som företag möjlighet att träffa andra företag, akademi, forskning, politiken, investerare, andra branscher och life science-kluster från andra länder. 

Göteborgs universitet – Campus Medicinareberget 

Medicinareberget är ett campusområde där den medicinska och naturvetenskapliga forskningen håller hög internationell klass. Närheten till Sahlgrenska universitetssjukhuset är en fördel i både studie- och forskningssammanhang. Visionen är att Medicinareberget ska bli Europas mest attraktiva medicinska och biovetenskapliga miljö där utbildning, forskning, sjukvård och näringsliv finns samlade på ett område. 

Sahlgrenska Life 

I projektet Sahlgrenska Life får Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhus möjlighet att kraftsamla i Göteborg. I samverkan med andra parter skapas en unik och kreativ miljö för forskning och utveckling inom life science. Ett internationellt kunskapscenter planeras i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park. Där ska stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science. 

GoCo Health Innovation City  

Ett nytt område utvecklas i Mölndal i direkt anslutning till väletablerade globala aktörer inom hälsa och biovetenskap såsom Essity, AstraZeneca och Dentsply. Genom att utveckla och förvalta 100 000 nya km2 med ytterligare 300 bolag, 7 000 arbetsplatser, bostäder och hotell vill man transformera området till ett innovationsområde för framtidens hälsolösningar och gränsöverskridande arbetssätt. 

Visste du att… 

… forskare vid Chalmers och Sahlgrenska akademin utvecklat en mikrovågshjälm, Strokefinder, som kan skilja stroke från blodpropp hos patienter? 
... 620 miljoner kronor satsas på ett nytt centrum för molekylär medicin i Göteborg? Starten gick 2016 och cancer, fetma och diabetes är några av forskningsområdena. 
… forskare vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset kan skapa ett nytt blodkärl, framodlat av patientens egna stamceller? Allt som krävs för att utvinna stamceller är två matskedar blod.
… hos Sahlgrenska Science Park verkar cirka 85 företag inom life science? Bland dem finns Boneprox som utvecklade en metod för att analysera benkvaliteten och risk för benskörhet utifrån vanliga tandröntgenbilder. 
… att företaget CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck. Grundarna utsattes till Årets företagare i Sverige, 2019 bl.a. för sin tillväxtambition: 170 anställda på 4 år sedan uppstart i Göteborg. 
…att tack ett samarbete mellean företaget Integrum och Chalmers kan nu amputerade patienter uppleva konstgjord känsel i tankestyrda armproteser. protesen –innehåller ett av världens mest integrerade gränssnitt mellan människa och maskin.

Life science 

Life science är ett brett begrepp och Västra Götalandsregionen definierar det som forskning, företag och kunskapsutveckling som berör biologiska system, från celler och deras beståndsdelar till hela organismer (inklusive människor) och de miljöer de förekommer i. I detta begrepp finns det även kopplingar till grön kemi, det marina området och hållbarhetsfrågor. 

Fler som är med och bygger life science i Göteborgsregionen 

 

Almi Invest 
Almi Invest investerar i unga bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.  

Chalmers Ventures
Utvecklar företagsidéer och akademiska idéer till mer mogna bolag och säkrar finansiering, struktur och kompetens.. 

Gothia Forum
Gothia Forum är en stödjande enhet av Västra Götalandsregionen för genomförande av kliniska studier och klinisk forskning. Den utgör den lokala noden för Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier i Sverige. 

GU Ventures
GU Ventures stödjer Göteborgs universitet och dess forskare att aktivt förädla kommersiella affärskoncept. 

Innovationsplattformen 
Arbetar för att förbättra innovationskulturen och öka medarbetardriven innovation inom hälso- och sjukvården. De stöttar verksamheter i hälso- och sjukvården vid samverkan med akademi och företag. 

HealthTechArena 
HealthTechArena är en mötesplats för framtidens företag och yrkesmänniskor inom Healthtech. 

Medtech West 
Tvärdisciplinär centrumbildning som arbetar för att göra medicinteknisk forskning mer integrerad i vården genom att skapa mötesplatser och facilitera projekt.

Park Annual
Innovationsträff arrangerad av Sahlgrenska Science Park för forskare, företag och andra aktörer inom life science.  

Scanbalt
Et baltiskt och skandinaviskt megaregion och accelerator för interregionalt samarbete inom hälsa och bioekonomi. 

Vitalis 
Nordens ledande e-hälsomöte. Konferensen på Svenska Mässan erbjuder utbildning och utblick inom e-hälsa. 

Kontakta mig gärna

Iris Öhrn
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Life Science Etablering