Hitta affären i ditt skapande

Det är inte ovanligt att kulturföretagare brister i kunskaper om företagande även om man är aldrig så framgångsrik som utövare. Vi hjälper dig att öka lönsamheten.

Konkurrensen är hård inom kulturområdet och många har svårt med lönsamheten. Det gör det extra viktigt att förstå sin affär. Det är inte ovanligt att kulturföretagare brister i kunskaper om företagande även om man är aldrig så framgångsrik som utövare. Många kreatörer vittnar också om att man egentligen aldrig velat bli företagare och att man inte fått med sig kunskap om företagandes villkor från sin utbildning, trots det är det väldigt många som driver eget just inom kulturnäringar. 

För att kunna utöva sitt värv framgångsrikt, med tillräckliga resurser, behöver företaget gå runt – och naturligtvis helst med vinst. Affärsmodellen är en viktig byggsten för att företag ska gå bra. Det är med hjälp av den du sätter upp målbilder för hur mycket du vill sälja och på vilket sätt. Den definierar även vilka kunder du vill ha, vad dina varor eller tjänster ska kosta och vilka utgifter du har. En väl genomarbetad affärsmodell blir ett strategiskt verktyg som bidrar till att du har kontroll på ditt företag och på din vinst. Det är precis lika viktigt för de kulturella och kreativa näringarna som för vilken annan bransch som helst. 

Vi hjälper dig gärna med ekonomiska frågor, både med mer generell kunskap kring företagande i kulturområdet i Art and Business och mer specifikt med utveckling av din affärsmodell i Ökad vinst. Vi kan också lotsa dig vidare till andra avdelningar på Business Region Göteborg som stöttar nyföretagande och företagsutveckling. 

Kontakt

Rasmus Heyman
Gruppchef Kulturella och kreativa näringar
Arbetsområden: Kulturella och kreativa näringar Exportutveckling Internationalisering