Tre människor i möte

Fokusbranscher och viktiga kluster i Göteborg

I Göteborg finns landets största företag sett till anställda, omsättning och börsvärde. Kreativa affärskluster har gjort regionen till global mittpunkt inom flera branscher: mobilitet, life science, rymd, stadsutveckling och kemi är några. Våra branschöverskridande samarbeten växer nya innovationer, idéer och lösningar fram, varje dag. Samverkan är vår paradgren. 

Göteborgsregionens kluster

Här är några av regionens starkaste kluster och branscher. Vilka affärsmöjligheter ser du? Vi har kunskap och kontakter och öppnar gärna dörrar för dig. 

Bild
Laddinfrastruktur Business Region Göteborg

Fordon & mobilitet

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer, bred kompetens samt världsledande forskning och utveckling kring framtidens hållbara och uppkopplade mobilitet.

Läs mer om fordon & mobilitet
Bild
life science

Life Science

Life science är en av Göteborgsregionen mest snabbväxande branscher – tack vare väl fungerande samarbeten mellan sjukvård, akademi, staden och näringslivet. Här finns forskning i världsklass och ett gynnsamt läge – inte minst för kliniska prövningar.

Läs mer om Life Science
Bild
Stadsutveckling ikon Business Region Göteborg
Stadsutveckling

Göteborgsregionen står mitt i det största utvecklingssprånget i modern historia. Fem miljoner kvadratmeter utvecklas i centrala Göteborg och 1 000 miljarder kronor investeras under det kommande decenniet. I det behåller vi fokus på våra ambitiösa miljömål och ett klimatavtryck nära noll år 2030. Det betyder att regionen förändras och nya möjligheter skapas. 

Läs mer om stadsutveckling
Bild
Tech Business Region Göteborg
Tech

Göteborgs tech-kluster växer i snabb takt. Stora företag i regionen och ett gynnsamt företagsklimat skapar nya företag, nya innovationer och ny kompetens. Inom impact startups sticker Göteborg ut internationellt och inom impact deep tech driver vi utvecklingen.

Läs mer om tech
Bild
Logistik ikon Business Region Göteborg
Logistik

Göteborg är Skandinaviens ledande logistikcentrum. Med förbindelser till sjöss, land och luft har vi hela världen inom räckhåll. Här verkar näringslivets stora aktörer och 150 miljoner ton varor passerar årligen. Logistikforskning i världsklass med innovationer för framtidens hållbara transporter och logistik är därför en självklarhet. 

Läs mer om logistik
Bild
Energi vindkraft ikon Business Region Göteborg
Kemi

Göteborgsregionen är centrum för den svenska kemiindustrin – en av de största exportindustrierna i landet. I regionen driver flera aktörer utvecklingen mot mer hållbara kemiprodukter.

Läs mer om kemiindustrin
Bild
Digitalisering ikon Business Region Göteborg
ICT

Det händer mycket, det går fort och tillväxten är stark inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT. Göteborgsregionen är ett viktigt nav med spetskompetens inom områden som telematik, digital visualisering och artificiell intelligens.

Läs mer om ICT
Bild
Satellitikon
Rymdindustrin

Den västsvenska rymdbranschens starka position har uppnåtts genom framsynta och långsiktiga satsningar såväl nationellt som internationellt. En nära samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och industri har bidragit till den framskjutna positionen. 

Läs mer om rymdindustrin
Bild
maritima
Maritima näringar

Göteborg är Nordens ledande hamnstad och centrum för maritim utveckling inom maritim energi, bioteknik och maritima operationer och livsmedel. I klustret finns omkring 1 400 arbetsställen med cirka 6 000 anställda i Göteborgsregionen. Vi är nu inne i en spännande tid med omställning av regionens maritima sektor till elektrifierade båtar och biobaserade drivmedel.

Läs mer om maritima näringar
Fakta och statistik

Koll på fakta?

Vi har koll på läget av vad som händer i näringslivet i Göteborgsregionen. Därför tar vi löpande fram rapporter och publikationer, till exempel Fakta & statistik, Konjunkturrapport, Näringsliv & Tillväxt och Företagande-rapporten.

Rapporter och publikationer
göteborg-business-region-göteborg

Lyssna på näringslivet

Vi producerar podcasten som ger dig koll på Göteborgs näringsliv. Gäster är företagare, näringslivsprofiler och spännande start-ups, samtalen leds av Emanuel Karlsten.

Lyssna på podcasten
goteborg-karta-1.jpg

Kommunfakta

Ta del av de senaste officiella siffrorna för den regionala ekonomin i Göteborgsregionen med hjälp av Kommunfakta. Här hittar du regional statistik över arbetsställen, sysselsatta, invånare, arbetslöshet, bostäder, varuexport, omsättning, lönesumma och bruttoregionalprodukt.

Gå till digitalt verktyg

Kontakt