Hållbara ambitioner ger tydliga resultat

Hållbarhet handlar om handlingskraft. Göteborgs näringsliv har bestämt sig och tydligt visat att vägen från ord till handling inte behöver vara lång när det handlar om att minska miljö- och klimatpåverkan. Flera omfattande forskningsprojekt om hållbara framtidslösningar i full gång. På många områden är Göteborg en föregångare som attraherar företag att dra nytta av de lösningar som finns här och själva vara delaktiga i nya initiativ. Varmt välkommen! 

Bild på kanalen i Göteborg

Världsledande inom hållbarhet

Göteborgsregionen har världsledande kompetens inom lösningar för minskade CO² -utsläpp och miljöteknik. Regionen har samarbeten kring energi, smart stadsutveckling, klimatneutralt byggande inklusive cirkulära material och produkter och utsläppsfria transporter i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan. Områden där regionen är framgångsrik är bland annat inom elektrifiering samt energieffektiva och klimatneutrala byggnader. Här följer några konkreta exempel på hur Göteborg gör hållbar skillnad:

  • Zoner med nollutsläpp

Med initiativet Gothenburg Green City Zone skapar Göteborg nollutsläppszoner i centrala delar av staden med skalbara transportlösningar på systemnivå. Initiativ tas inom områden som dubbelriktad laddning av personbilar, trådlös laddning av taxibilar, klimatsmarta evenemang, regionala godshubbar och elektrifierade godstransporter.

  • Världens mest hållbara destination

För det sjätte året i rad har Göteborg blivit utsedd av Global Destination Sustainability Index (GDSI) som världens mest hållbara destination 2016–2022. GDSI mäter alla dimensioner för hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk.

  • Klimatneutralt byggande

Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande lanserades i augusti 2022 och samlar redan runt 100 aktörer i bygg- och anläggningsbranschen för att snabbt och handlingsorienterat möjliggöra omställningen till en klimatneutral byggbransch.

  • Flest elbussar i Norden

För att göra det hållbara resandet ännu mer hållbart och nå stadens klimatmål är elektrifiering av kollektivtrafiken en viktig del. Sedan 2020 har Västtrafik flest elbussar i Norden och under 2023 ska ytterligare 160 nya elbussar börja rulla i kollektivtrafiken. Därmed körs två av tre stadsbussar på el. 

  • Klimatneutral stad till 2030

Göteborgs mål är att vara en miljömässigt hållbar stad år 2030. Som en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer, utsedda av EU-kommissionen, ska Göteborg vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa.

  • Världsledande inom fjärrvärme

Göteborgsregionens energiproduktion är komplett med alltifrån energi utvunnen från vind, vatten, sol och avfall. Göteborg är världsledande med sitt fjärrvärmenät och har världens mest energieffektiva och renaste energiåtervinning ur avfall.

  • Först i världen med gröna obligationer

Redan 2013 gav Göteborg, som första staden i världen, ut en grön obligation för att låna pengar till investeringar som gynnar miljön och klimatet. Marknadens intresse är stort och sedan 2013 har det fördelats gröna obligationer för ca 16 miljarder till förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening, energieffektivisering, stadsplanering och avfallshantering. 

Kontakta mig om hållbarhet