Göteborg – Sveriges innovationsmotor

Göteborg är en av de mest forskningstäta regionerna i Europa med mer än en tredjedel av Sveriges totala FoU-investeringar i privat sektor.  Här finns unika möjligheter att testa idéer i lämpliga miljöer för att sedan utveckla dem i rätt riktning och skapa produkter eller tjänster som är både hållbara och lönsamma. 

Besök hos SII-LAB, Stena Industry Innovation Lab. Medarbetare tittar på industriprocess

Framkant i innovation

Göteborgsregionens avancerade tillverkningsindustri i kombination med nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet har skapat ett ekosystem där rätt spetskompetenser kopplas ihop och värdefulla innovationer formas. Den öppna näringslivskulturen skapar en positiv utveckling. Stora som små forskningsintensiva företag driver innovationen framåt tillsammans med offentliga aktörer och akademin. I våra kluster har samverkan bidragit till att Göteborgsregionen blivit ledande inom branscher som fordon och hållbar mobilitet, hard tech, life science, logistik, ICT och stadsutveckling. Här är några exempel på de möjligheter regionen erbjuder:  

Innovationsledare

Sverige är rankat som det tredje mest innovativa landet i världen (Källa Wipo 2022). Och Västsverige rankades 2021 som en innovationsledare i Europa. Regionen får högt betyg för bland annat: process- och produktinnovationer inom SME (Små och medelstora företag), ökande sysselsättning inom kunskapsbaserade yrken, export av högteknologiska varor, välutbildad befolkning (Källa: EU-kommissionen). Sverige är rankat som det tredje bästa landet i världen för hållbar utveckling (Källa FN SND Index 2022). 

Konkurrenskraftiga

Sverige är rankat som det tredje mest konkurrenskraftiga landet i världen inom digitalisering (IMD 2022). Och bland europeiska storstäder hamnar Göteborg på tionde plats inom kategorin "Ekonomisk tillväxtpotential". (Källa: FDI Intelligence, 2023) 

Sveriges största Science Park

Lindholmen Science Park är en nationell resurs för innovation. Sveriges största science park driver flera samverkansprogram och några större satsningar är: AI Swedens Edge Learning Lab som idag är världsledande – i miljön experimenteras med olika sätt att träna AI-modeller. REEL accelererar omställningen till elektrifierade tunga transporter och etablerar, kör och utvärderar 60 regionala logistikflöden i landet. Virtual Gothenburg Lab, testbädden för Göteborg Stads digitala tvilling, med stor potential för nya utvecklingsprojekt med näringslivet.  

Testar med testbäddar

Göteborgsregionen har flest testbäddar i Sverige - Här här testas och utvecklas innovativa, hållbara lösningar och affärsmöjligheter, i samverkan. Här finns också världens största storskaliga testbädd för utsläppsfria transporter – Gothenburg Green City Zone. Och när SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) invigs blir det världens största testbädd för elektromobilitet. 

Kontakta mig om innovation