Göteborg har kompetens

En av regionens många styrkor är tillgången på kompetens, här finns både expertkunskap och tillgång till nätverk. Vår snabba tillväxt och det faktum att allt fler människor väljer att bosätta sig här breddar kompetensbasen än mer. Vi har plats för ännu fler så välkommen till Göteborg!

Foto på tre personer med en dator

Göteborg - möjligheternas stad

Här i Göteborg finns det stora möjligheter att utvecklas för nationell såväl som internationell talang. Framstående universitet och företag i världsklass är bara några av anledningarna till varför det är populärt att bo, arbeta och studera här. Befolkningen är relativt ung och mer högutbildad än genomsnittet i Sverige. Göteborg och Västsverige rankas också högt i internationella jämförelser när det gäller tillgång på humankapital och livsstil. 

Det är människorna i vår region som gör oss till Sveriges innovationsmotor och till att företagen och universiteten är världsledande inom flera områden. Vad som ligger bakom? Vår historia som startade med internationell handel på 1700-talet som följdes av en era av framgångsrikt skeppsbyggande och som senare har lett fram till en avancerad, digitaliserad industri. Människorna som har levt här genom århundradena har utvecklat en entrepreneuriell och innovativ fingertoppskänsla med en hög grad av flexibilitet för att snabbt kunna ställa om efter nya förutsättningar.

Utvecklingen idag går blixtsnabbt och omställning är ibland nödvändig, dels för att människor inte ska förlora möjligheten till arbete men även för att det inte ska uppstå kompetensbrist inom nyckelbranscher. Vi har jobbat aktivt med kompetensförsörjning under flera år och har en rad erbjudanden till företag såväl som talang.

säkra affären med rätt kompetens chalmers business region göteborg

Erbjudanden för att utveckla och attrahera kompetens

Vi erbjuder rådgivning, konkreta workshops och olika matchningsprojekt för både företag och talang. Företag som har rätt person på rätt plats blir mer konkurrenskraftiga och därigenom mer framgångsrika. 

Läs mer om kompetensförsörjning
En grupp som är glada och gör high-five

International House Gothenburg

En mötesplats för internationell talang mitt i centrala Göteborg! Först i sitt slag i Sverige. Här erbjuds aktiviteter, rådgivning och en mängd olika tjänster till människor som flyttat hit för jobb eller studier. 

Läs mer om International House
brg-chalmers0075.jpg

Studera i Göteborg?

Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola är regionens främsta lärosäten. Här utbildas framtidens stjärnor och vi jobbar på att vår region ska vara det självklara valet för dessa att leva och arbeta i. De bidrar också till att ge Göteborg dess attraktionskraft.

Göteborgs universitet

Chalmers Tekniska Högskola

Kontakta mig om kompetens