Göteborg – mästare i samverkan

I Göteborg är kunskapen och lösningarna aldrig långt borta. Det tillåtande affärsklimatet kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet och mod att testa. Här finns en lång tradition och en genuin vilja att tillsammans skapa förändring till det bättre.  

Tre människor framför en dator som samarbetar

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan i Göteborg är något unikt och en kraft som skapar affärsmöjligheter, hjälper oss att växla upp och driver hållbar tillväxt. Det får vi höra ofta från internationella såväl som från nationella företrädare för näringslivet. är det att samarbeta. Vår modell för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer är väl testad och har visat sig väldigt framgångsrik - och genererar stort intresse bland de som besöker vår region för att lära mer om hur vi jobbar. 

Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet driver den fantastiska utveckling som vi sett de senaste åren och som kommer att fortsätta framöver. Det är en nyckel till Göteborgsregionens framgång som global innovationsmotor och föregångare inom hållbar tillväxt. Just samverkan ligger till grund för en stor del av regionens framgångar, här lyfter vi några aktuella exempel: 

Elektrifierat transportsystem

För att öka möjligheten att möta klimat- och samhällsutmaningar har Göteborgs Stad anslutit sig till Fossilfritt Sveriges transportutmaning och antagit målet om att lokala transporter ska vara fossilfria till år 2030. Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning. 

Läs om elektrifierat transportsystem

Gothenburg Green City Zone

I Göteborg finns en stark tradition av samarbete som förvandlat regionen till Sveriges innovationsmotor. Vi ser hur företag, forskning och det offentliga tillsammans testat allt från nya elbusslinjer till framtidens hållbara sätt att bo. Gothenburg Green City Zone är ett tydligt exempel på den kraft som finns i samverkan. 

Läs mer om Gothenburg Green City Zone

Återbruk och cirkulärt byggande

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka vid ny- och ombyggnation i Göteborg. För att få det att hända har över 100 privata och offentliga fastighetsägare gått samman för att stimulera och etablera en marknad för återbrukat material. 

Läs mer om återbruk och cirkulärt byggande

Elbåtsladdningsprojekt

Över 400 nya laddpunkter för elbåtar i ett antal utvalda projekthamnar längs kusten från Göteborg till Kristansand på norska Sørlandet. Det är en del av innehållet i ett svensk-norskt samarbetsprojekt som beviljats EU-medel och nu är i full gång. 

Läs mer om Elbåtsladdningsprojektet

Tranzero

Göteborgs Hamn samverkar med AB Volvo, Scania och Stena Line inom initiativet Tranzero där tunga fordon erbjuds kommersiellt för att möjliggöra utsläppsfria landtransporter och före 2030 sätter Stena Line in nya fossilfria fartyg på sträckan Göteborg–Fredrikshamn. 

Läs mer om Tranzero

Delade utvecklingsmiljöer

Storbolagen öppnar upp och bjuder in start-ups och tillväxtbolag att dela utvecklingsmiljöer och dra nytta av varandras kompetens. Astra Zeneca BioVenture Hub, Mobility Xlab och CampX by Volvo Group är några exempel på detta.

Hållbart mode

Med initiativ som Fashion, facts and fun och Textile movement samlas mode- och textilföretag i regionen för att tillsammans med forskning, branschförbund och akademi hitta lösningar som gör skillnad. 

Läs mer om Fashion, Facts and Fun

Nätverkande möte Business Region Göteborg

Vill du samverka med andra?

Hitta kontakter och nätverk i Göteborgsregionen med hjälp av vårt samlade register

Nätverk och mötesplatser

Kontakt