En expansiv affärsmiljö i Göteborgsregionen

Göteborg är en av de snabbaste växande regionerna i Europa. Under många år har vi haft en stark befolkningstillväxt i kombination med en stark ekonomisk tillväxt. Näringslivet är brett och mångfacetterat med mer än 750 branscher representerade. Välkommen att etablera dig i en expansiv affärsregion!

Göteborg Lindholmen kaj
Lindholmen har expanderat enormt, här frodas företag och talang i en innovativ miljö

Expansion tillsammans med en kosmopolitisk känsla. De senaste 20 åren har antalet utländska företag ökat stadigt och bidrar till näringslivets utveckling och den innovationskraft som kännetecknar vår region. Även företag från regionen är väl etablerade på den internationella scenen och några av de största globala företagen är Volvo Group som utvecklar och marknadsför tunga fordon, personbilstillverkaren Volvo Cars samt läkemedelsföretaget AstraZeneca. Andra storföretag med huvudkontor eller utvecklingsavdelningar är Akzo Nobel, Ericsson, Mölnlycke Health Care, SCA och SKF.

Byggande, transport och logistik, ICT, fordonsindustri, kreativa och kulturella industrier, biovetenskap och cleantech är exempel på framgångsrika branscher. Vi växer, vi utvecklas och nya affärsmöjligheter skapas.

hexagon som mikrofon med Business Göteborg skrivet i

Lyssna på näringslivet

I podcasten Business Göteborg fördjupar vi oss i regionens näringsliv.

Ställer oss frågan hur det går för Göteborg. Vad gör vi bra, vad kan vi göra bättre? Vi träffar startups, småföretagare och framgångsrika företagare. 

Lyssna på podden hos Spotify

Fakta om vår expansiva affärsmiljö

Företagarrapport 2021

Företagande

Här kan läsa mer och ta del av en rad fakta och analyser om regionens företag.

Läs mer och ladda ner
Fakta & Statistik 2021 rapportomslag

Fakta & statistik

Det finns många bilder av regionen här ger vi den i siffror, läs mer och ladda ner rapporten.

Läs mer och ladda ner
Rapport näringsliv och tillväxt mot göteborgsbakgrund

Näringsliv & tillväxt

Här ges en övergripande bild av regionens styrkor och svagheter ur ett näringslivsperspektiv.

Läs mer och ladda ner
Kontakta oss gärna!

Vill du veta mer om vår region, hårda fakta eller mjuka värden. Vi har ett team redo att hjälpa dig med din förfrågan.

Henrik Einarsson
Avdelningschef
Arbetsområden: Etablering Företagsklimat Regional utveckling
Peter Warda
Senior analytiker
Arbetsområden: Analys Konjunkturläget