Kompetens

En av regionens många styrkor är tillgången på kompetens, här finns både expertkunskap och tillgång på nätverk. Vår snabba tillväxt och det faktum att allt fler människor väljer att bosätta sig här breddar kompetensbasen än mer. Vi har plats för ännu fler så välkommen till Göteborg!

Tre personer, en kvinna och två män, sitter och lyssnar i en sal på Chalmers

Här i Göteborg finns det stora möjligheter att utvecklas för nationell såväl som internationell talang. Framstående universitet och företag i världsklass är bara några av anledningarna till varför det är populärt att bo, arbeta och studera här. Befolkningen är relativt ung och mer högutbildad än genomsnittet i Sverige. Göteborg och Västsverige rankas också högt i internationella jämförelser när det gäller tillgång på humankapital och livsstil. 

Det är människorna i vår region som gör oss till Sveriges innovationsmotor och till att företagen och universiteten är världsledande inom flera områden. Vad som ligger bakom? Vår historia som startade med internationell handel på 1700-talet som följdes av en era av framgångsrikt skeppsbyggande och som senare har lett fram till en avancerad, digitaliserad industri. Människorna som har levt här genom århundradena har utvecklat en entrepreneuriell och innovativ fingertoppskänsla med en hög grad av flexibilitet för att snabbt kunna ställa om efter nya förutsättningar.

Studera i Göteborg

Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola är regionens främsta lärosäten.

Här utbildas framtidens stjärnor och vi jobbar på att vår region ska vara det självklara valet för dessa att leva och arbeta i. De bidrar också till att ge Göteborg dess attraktionskraft.

Göteborgs universitet

Chalmers Tekniska Högskola

Två hexagoner, en mindre med foto på en kille som jobbar på kafé och en större med text: 65 000 studenter i Göteborg

Utvecklingen idag går blixtsnabbt och omställning är ibland nödvändig, dels för att människor inte ska förlora möjligheten till arbete men även för att det inte ska uppstå kompetensbrist inom nyckelbranscher. Vi har jobbat aktivt med kompetensförsörjning under flera år och har en rad erbjudanden till företag såväl som talang.

Våra erbjudanden inom kompetensförsörjning

Här finns ett helt batteri med satsningar som kan hjälpa dig och ditt företag i din jakt på rätt kompetens

Vi erbjuder rådgivning, konkreta workshops och olika matchningsprojekt. För företag men även riktade mot talang. Allt för att företag som har rätt person på rätt plats blir mer konkurrenskraftiga och därigenom mer framgångsrika.

Läs mer om våra olika erbjudanden
Två chalmersstudenter tittar på en laptop

Move to Gothenburg

Här kan talang som är intresserade av Göteborgsregionen få all information de behöver för att flytta hit och få dem att trivas här på lång sikt.

Besök Move to Gothenburg
Människor som går mot utgång på flygplats

International House Gothenburg

En mötesplats för internationell talang mitt i centrala Göteborg! Först i sitt slag i Sverige. Här erbjuds aktiviteter, rådgivning och en mängd olika tjänster till människor som flyttat hit för jobb eller studier. 

Besök International House
Två kvinnor som står framför en fönsterruta vid entrén till International House Gothenburg

Lyssna på vår podd

Lyssna på podden Business Göteborg avsnitt "Kompetens - utveckling och omställning för Göteborgs framtid" om hur vi möter framtidens kompetensutmaningar när t ex 30 000 ingenjörer måste kompetensutvecklas för att möta den omställning till elektrifiering som pågår.

Lyssna till podden på Spotify
hexagon som mikrofon med Business Göteborg skrivet i

Kontakta oss gärna

Anna-Lena Johansson
Verksamhetsstrateg
Arbetsområden: Kompetensförsörjning
Helen Bairu
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: General Sales Etablering Investeringar
Lovisa Bohlin
Verksamhetsledare, International House
Arbetsområden: Internationalisering
Madalina Magnusson
Projektledare
Arbetsområden: Internationalisering Kompetens Kompetensförsörjning
Hans Larsson
Projektledare
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Fordonsindustri Transporter