Styrkan i att samverka

Samverkan är en del av vår regions DNA. Vi tror på att samverkan och ett starkt samarbetsklimat är en av byggstenarna för att innovativa lösningar för nuvarande och framtida lösningar kan bli verklighet. Under många år har vi utvecklat en modell för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga organisationer och som har visat sig väldigt framgångsrika. 

Elbussen linje 55 svänger runt på en gata
Ett exempel på hur samverkan har fungerat i praktiken - Electricity och linje 55

Vi välkomnar företag och organisationer från hela världen att ta del av vår unika samverkansmiljö och de testbäddar och innovationsmiljöer som regionen erbjuder. Välkomna hit så tar vi nästa steg in i framtiden tillsammans!

Samverka med oss

Här finns några av våra erbjudanden

Kollage av testbäddsmiljöer

Testbäddar

Regionen erbjuder 50-talet olika testbäddar inom olika områden och branscher. Här kan innovativa lösningar och affärsmöjligheter utvecklas och testas - ofta i verklig miljö i samverkan mellan näringsliv och samhälle.

Läs mer här
Evenemangsstråket Göteborg

Gothenburg Green City Zone

Här ska framtidens transportsystem testas - ny teknik i både fordon och infrastruktur testas. Målet är att transporter inom zonen ska vara utsläppsfria redan 2030. Välkomna att nå målet tillsammans med oss!

Läs mer här
Kollage som symboliserar hållbarhet

Gothenburg Climate Partnership

Här erbjuder vi ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i regionen och Göteborgs Stad för att minska vår klimatpåverkan. Vi sammanför regionens miljökompetens i projekt med näringslivet.

Läs mer här

Lyssna på näringslivet

Precis som samverkan är en så stor del av allt vi gör så är det många av våra poddavsnitt som kommer in på detta. Här väljer vi att lyfta fram avsnittet om "Elektrifiering - Så ska Skandinaviens transporthub bli en världsutställning för hållbar omställning" men det finns fler!

Lyssna på podden hos Spotify
hexagon som mikrofon med Business Göteborg skrivet i

Kontakta oss gärna

Maria Strömberg
Avdelningschef
Arbetsområden: Klusterutveckling Innovationsutveckling Miljöteknik