Agilt ledarskap hösten -21

10 november 2021, 08:00
Kursinbjudan:

Agilt ledarskap
En utbildning inom Kompetens+

10 november 9–12
16 november 13–16


Kompetens+ handlar om att stärka små och medelstora företag med innovationskraft. Detta sker främst genom matchning av uppsagda personer men vi ordnar också utbildning likt denna. Som företagare behöver du inte vara aktiv i Kompetens+, det räcker med att du är nyfiken på agilt ledarskap för innovation.


Vad händer när du befinner dig i ett sammanhang där varken tydliga mål, konkreta handlingsplaner, rutiner eller strategier går att sätta upp? Hur vet du om ni har lyckats med ett projekt när du inte vet vilka mål ni ska sätta upp från början?


I denna kurs får du konkreta verktyg i hur du kan leda mer effektivt med hjälp av agilt ledarskap. Du får bland annat lära dig:
  • skillnaden mellan målstyrd och målsökande projekt och processer.
  • vad som händer när ditt team och du befinner er i de olika känslozonerna (komfort-, frustration-, uttråkning- och utveckling) samt
  • hur du kan förbereda dig själv och ditt team för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Projekt som präglas av oförutsägbarhet – mål och handlingsplaner behöver ibland ändras, justeras eller till och med tas bort. Detta i sig bidrar till osäkerhet och frustration hos dem som arbetar i projektet. Under senare år har många verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas.

Att kunna leda i osäkerhet
I många fall är det just ledarskapet som behöver förändras för att lyckas komma i mål med många projekt – därför har Drivhuset utvecklat en metod för detta i samarbete med Fil. Dr. Leif Denti från Göteborgs universitet Det är en ledarskapsmetod för okända, innovativa och osäkra projekt. Den bygger på decennier av praktisk erfarenhet, såväl som forskning kring ledarskap, motivation och pedagogik.


Målgrupp

  • Ledare
  • Chefer
  • Projektledare
  • Innovationsledare
  • Personer inom HR

Kursen har ett begränsat antal platser på 20 stycken deltagare. 

Varmt välkommen att delta!

När? 10 november kl. 9–12 & 16 november kl. 13–16.
Var? Online – länk skickas till anmälda dagen före första träffen.


För mer information, kontakta:
mariah.bensalem@drivhuset.se


Kursen hålls av Mariah ben Salem Dynehäll och Leif Denti
Mariah ben Salem Dynehäll är personen bakom utvecklandet av metoden. Hon har över 20 års erfarenhet av ledarskap, utveckling och innovationsprocesser.

Vid sin sida har hon Leif Denti, filosofie doktor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2013 har sedan dess forskat på förändring och innovation i både privat- och offentlig sektor.


Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information