Byggbranschen – en möjliggörare för integration?

6 december 2021, 14:00
Parkgatan 49, 411 38 Göteborg, Sverige
Byggbranschen – en möjliggörare för integration?
När: 6 december 14:00–16:00
Var: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 eller digitalt

 
Varmt välkomna till träff i Nätverk för arbetsmarknadsintegration. Denna gång med fokus på byggbranschen. Vi får höra hur den bidrar till integration på arbetsmarknaden och vilka möjligheter och hinder som finns. Du får lyssna till goda exempel på hur företag kan göra skillnad för människor och flera tips.

Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för näringslivet och kompetensbristen är stor i många branscher, så även i byggbranschen. Samtidigt ökar utanförskapet och allt fler personer står utanför arbetsmarknaden. Panelen, företag, branschorganisationer och kommunrepresentanter kommer i denna träff bland annat att diskutera hur man med gemensamma krafter kan undanröja hinder och arbeta för lösningar.

Program
Hur jobbar byggbranschen med arbetsmarknadsintegration?
 - och hur kan detta arbete inspirera andra branscher?
Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag.  Vi får höra hur Byggföretagen arbetar för att bredda rekryteringsbasen och öka attraktionskraften, mångfalden och jämställdheten i branschen.
Ann-Sofie Lind, ansvarig kompetensförsörjning på Byggföretagen

Inspiration från Skanska
Social hållbarhet en viktig del i Skanskas löfte att bygga ett bättre samhälle. Företaget jobbar i tidiga skeden med sina kunder för att säkerställa krav, identifiera möjligheter, hitta lösningar som funkar och skapar samhällsnytta. Vi får höra om ett par exempel.
Anja Skans, utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska

Initiativet Lärande bygg
Under ett par års tid har Brixly, Eksta Bostads AB och Kungsbacka Kommun samverkat kring Lärande Bygg. Lärande Bygg är en arbetsplatsförlagd utbildning, minst 70% av tiden, som erbjuder språkstöd. Vi får höra hur Lärande Bygg gör skillnad för människor.
– Markus Brink, vd Brixly
– Christer Kilersjö, vd Eksta Bostads AB
– Alex Mabäcker, vd Odalen fastigheter

Hälsa och kompetens
Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Galaxen Bygg bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn bland annat genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering. Vi får höra hur företag kan få stöttning i olika frågor.
Per Poulsen och Natalie Forsström, koordinatorer på Galaxen bygg

Paneldiskussion
Företags- och branschrepresentanter.
Kungsbacka kommun: Cynthia Runefjärd, förvaltningschef gymnasium & arbetsmarknad och Lisa Andersson, ordförande Kommunstyrelsen.
Göteborgs Stad: Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och Anna Jansson, specialist socialhållbarhet, Inköp och Upphandling.

Vid eventuella frågor, kontakta Lena Sultanovic Magnusson:
Lena.sultanovic@businessregion.se

Vi ser fram emot att träffa dig!
Business Region Göteborg, CSR Västsverige, Göteborgs Stad - Arbetsmarknad, Vuxenutbildning, Västsvenska Handelskammaren och Volvo Car corporation.

Nätverket för arbetsmarknadsintegration vill skapa förutsättningar för en inkluderade arbetsmarknad och förmedla kontakter mellan nätverksdeltagarna.  Nätverket träffas tre gånger per år. Träffarna har fokus på kunskapsutbyte och inspiration kring jobbskapande aktiviteter. Nätverket drivs av Business Region Göteborg, CSR Västsverige, Göteborgs Stad - Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Västsvenska Handelskammaren och Volvo Car Corporation.

Anmäl dig här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information