Rise

Cirkulär plastanvändning för en hållbar byggindustri

Date and time23 maj 2024, 15:00 - 16:00
Location and addressOnline, Web/Vimeo
ArrangörRISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Aktivitetstyp Seminarium
Byggbranschen är en av de branscher som använder mest plast och kraven ökar på cirkularitet och hållbarhet. I detta webbinarium tar vi tempen på branschens omställning och lyssnar till beställare, tillverkare och återvinnare som diskuterar utmaningar och möjliga vägar framåt.
Anmäl dig här till detta webbinarium

Sedan 2020 ska plast enligt lag samlas in, separeras och transporteras bort som en egen ström från byggplatser. Det innebär utmaningar kring sortering och logistik men även vad gäller avsättningen av den återvunna plasten. För att minska byggprodukters koldioxidavtryck finns också ett behov av att använda mer återvunnen plast.

Hur säkras en fullgod tillgänglighet på återvunnet material till ett rimligt pris? Vad händer med plasten som sorteras ut och hur ser flödena av material ut? Hur möter produkterna av återvunnet material satta spårbarhets- och kvalitetskrav? Det är några frågor som kommer att belysas i detta webbinarium. Du kommer att få ta del av en spaning vart utvecklingen är på väg när det gäller den omställning som byggbranschen står inför, samt lyssna till representanter från bland annat Vasakronan, Castellum, Mölndals Stad och Van Werven som resonerar kring utmaningar och möjligheter när det gäller användning av återvunnen och återbrukad plast i byggprodukter.

Välkommen!