Digitalisering och affärsmodeller för elektromobilitet

18 maj 2021, 08:00
Online
Digitalisering och affärsmodeller för elektromobilitet
Vid detta tillfälle fokuserar vi på digitalisering som ett kraftfullt verktyg för att skapa en hållbar och smart framtid. Vi samtalar om förutsättningar, metodik, datainsamling och delning samt möjligheter med digitalisering.
 
Vi tittar också på affärsmodeller, hur vi organiserar oss i olika roller och hur det måste anpassas för ett hållbart elektrifierat transportsystem. 
 
Hur kan digitalisering användas för strategisk planering, vid upphandling och för uppföljning av ställda krav?
 

Mötesupplägg

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.
 
Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?

Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information