28 september 2022, 09:00 - 12:00

Exportprogrammet Västra Götaland

Exportprogrammet riktar sig till små och medelstora företag som exporterar idag och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Deltagare i Exportprogrammet får möjlighet att nätverka med andra företag med liknande utmaningar, öka kompetens inom aktuellla områden och få individuellt stöd från experter inom internationalisering.

Detta ingår i exportprogrammet

  • Nätverksgrupp
  • Marknadsaktivitet
  • Erfarenhetsutbyte i grupp med internationellt erfaren samtalsledare, 5 halvdagar
  • Workshops inom ämnen som rör internationalisering, 4 halvdagar
  • Individuell support med exportrådgivare för att titta på företagets individuella behov, 9 timmar *Möjlighet att delta i Marknadsaktivitet, ej obligatoriskt, begränsat antal platser.

Vem kan delta

  • Vd eller exportansvarig medarbetare från små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer och som antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.
  • Företaget skall inte ingå i en stor koncern.

Syfte: Att stärka, utveckla och öka exportomsättningen hos företag i Västra Götaland.

Start: Den 28 september 2022, pågår till juni 2023.

Låter programmet som något för dig men du vill ställa några frågor, kontakta Marina Gireva på Västsvenska handelskammaren som är ansvarig för programmet. 

Exportprogrammet Västra Götaland erbjuder stöd för företag som vill utvecklas internationellt, öka sin kunskap inom internationell affärsutveckling och hitta nya affärskontakter. Programmet finansieras av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen vilket innebär att deltagandet är kostnadsfritt, OBS. ett begränsat antal platser!

Läs mer och anmäl dig här
Huvudkategori
Aktivitetstyp

Tipsa en vän