https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/0878_-_Anton_Bolin.jpg

Stärk ditt företag 2024

Date and time23 februari 2024, 11:30 - 13:00
Location and addressWalborg Ventures, Otterhällegatan 2, Göteborg
Sub categories Driva företag, Företagsklimat, Starta företag
Aktivitetstyp Rådgivning

Sista fredagen varannan månad träffas vi i "rosa soffan" på Walborg Ventures för att diskutera ämnen som tar oss vidare som företagare och entreprenörer.  Det kan handla om marknadsföring, ekonomi, finansiering med mera.  Ofta tar Johan med sig en gästföreläsare som är expert inom ett särskilt område. 

Anmälan

Stärk ditt företag 2024 - navigera rätt i lågkonjunkturen

Föreläsare Anton Bolin, affärsrådgivare Tillväxtprogrammet

Under osäkerhet och lågkonjunktur är det avgörande att ha en välgenomtänkt strategi för att navigera utmaningarna och maximera tillväxtmöjligheterna.

Vad du kan förvänta dig av innehållet:

  • Vilka aspekter påverkar företag under lågkonjunktur
  • Tips och strategi hur man omvandlar frågetecken till möjligheter
  • Hållbarhet som drivkraft, från kortsiktiga lösningar till genomtänkta steg för tillväxt. 

 

På plats är även Yvonne Genberg, företagsrådgivare. Passa på att ta ett snack med henne om hur du kan utveckla och ta ditt företag framåt i vårt tillväxtprogram. 


Företagslotsen jobbar under devisen ”Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg!”

Business Region Göteborg är stadens näringslivskontor och vi finns till för er entreprenörer! Vi vägleder dig genom kommunens processer och är din kontaktperson, för det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. 

Vi kan hjälpa er med:

  • Rådgivning, utbildning och seminarier i vårt tillväxtprogram- ta nästa steg som företagare
  • Komplexa ärenden och krångel kring t.ex. ett tillstånd– rätt ingångar och kontaktytor i staden
  • Hjälp med etableringsrådgivning – vid investeringar eller expansion
  • Nätverk, kontakter och branschexpertis – för att bli en del av något större
  • Med fakta, statistik och nyheter om Göteborgs näringsliv – våra faktarapporter och nyhetsbrev

Vi finns här för er!

Talare

Har du inte tid på fredagen?  Hör av dig till oss så bokar vi ett möte som passar dig! 

Johan Eckebrant 

Företagslots Business Region Göteborg

johan.eckebrant@businessregion.se

031- 367 61 02 

Närmsta hållplatser för detta evenemang är Domkyrkan alternativt Stenpiren.  


För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. 

Vi erbjuder också digitalt deltagande i våra arrangemang, när så är möjligt och lämpligt. Läs mer om Business Region Göteborgs hållbarhetsarbete.

Anmälan till event

Vi finns här för att hjälpa dig