Frukostseminarie: återbruk i bygg- och fastighetssektorn

25 augusti 2021, 08:30 - 09:30
Online
Återbruk – en outnyttjad 
klimatbesparings- och marknadspotential
Flera tusentals återbruksuppdrag skulle årligen kunna efterfrågas om återbruksmarknaden var etablerad i Göteborgsregionen. Enbart vid lokalanpassning av kontorslokaler kan 3300 ton CO2e och 1800 ton avfall undvikas.

För att uppnå storskaligt återbruk inom bygg- och anläggningssektorn krävs en fungerande återbruksmarknad. Business Region Göteborg och IVL har genomfört en studie för att ta reda på vilken potential som faktiskt finns i Göteborgsregionen. På detta frukostseminarium presenterar vi resultatet.
Du hittar rapporten här:

Frågor som studien sökt besvara är:
  • Vilka återbruksrelaterade tjänster finns respektive saknas för att etablera en återbruksmarknad?
  • Vilka utmaningar finns för uppskalning av existerande återbruksrelaterade tjänster, och för att möjliggöra de ytterligare tjänster som behövs?
  • Hur ser klimatbesparingspotentialen ut för storskaligt återbruk vid lokalanpassning av kontor?
  • Hur ser den potentiella återbruksmarknaden ut och vilka insatser skulle kunna möjliggöra att uppnå marknadspotentialen?
Tid: 25 augusti 8:30 – 9:30Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta Susan Runsten: 

Varmt välkommen! 

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd
Huvudkategori

Tipsa en vän