7 oktober 2021, 11:30 - 12:15
Online

Göteborg – Sveriges innovationsmotor: Om ElectriCity-samarbetet som en framgångsrik testbädd för innovation i kollektivtrafiken

En av Europas största lanseringar av elbussar ägde rum i Göteborg i dec 2020. En möjliggörare för lanseringen var ElectriCity-samarbetet – en framgångsrik testbädd för innovation i kollektivtrafiken. Vilka var framgångsfaktorerna och hur har testbädden utvecklats när nu samarbetet satt nya mål?

ElectriCity-samarbetet satte tidigt elbussar på Göteborgs gator. Tack vare nära samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi och tester i verklig trafikmiljö kunde man ta snabba kliv för att utveckla ny teknik, tjänster och utformning för både bussar och människor. Bland annat laddbehov, batteriteknik och underhåll undersöktes i testbädden och resultaten gav såväl konkreta resultat för en uppskalning som användbar data för vilka andra möjligheter de tystare, säkrare och renare bussarna ger bland annat stadsutvecklingen.

ElectriCitys testbäddar har sedan 2013 kortat tiden från idé till kommersialisering. Efter den stora introduktionen av elbussar i dec 2020 har parterna nu skapat en ny testbädd för elbussar, för fortsatt innovationsarbete. Vi har även initierat en systemdemonstration av elektrifierade byggarbetsplatser och gatuunderhåll i staden.

Kärnan i samarbetet är vår gemensamma vision om ett mer hållbart samhälle. Det finns också en förvissning om att vi tillsammans kan skynda på arbetet med att nå våra organisationers olika mål, sätta regionen i framkant när det gäller elektrifiering och uppkopplade fordon och få fram produkter och tjänster som kan spridas internationellt.

Välkommen att delta när vi berättar om de lärdomar som vi tagit med oss under våra första åtta år, vilka förutsättningar som krävs för att ta viktiga beslut och vad vi tror behövs för att fortsätta driva på innovationsarbetet i vår nya testbädd och i nya satsningar.

Deltagande parter i seminariet: Göteborgs Stad, Volvo Bussar, Västtrafik, Västra Götalandsregionen m fl.

Seminariet modereras av Lindholmen Science Park.

Varmt välkommen!

Vid frågor kontakta Lars Bern, lars.bern@businessregion.se

Seminariet genomförs som en del av programmet under Innovationsveckan. Mer information om Innovationsveckan: innovationsveckan.nu

Anmäl dig här!

Vi är här för att hjälpa

Lars Bern
Gruppchef transporter och fordon
Arbetsområden: Fordonsindustri Transportindustri Innovationsutveckling
Aktivitetstyp

Tipsa en vän