22 september 2021, 09:00 - 10:00
Online

Hållbarhetshjulet – workshopserie för dig som vill börja jobba lönsamt med hållbarhet

Välkommen till fyra träffar där vi tar upp allt du behöver veta för att komma igång med ditt hållbarhetsarbete – varför, vad och hurHållbarhetshjulet är en workshopserie där du får inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företagare för att hitta ditt unika sätt att jobba hållbart.

 

Hållbarhetshjulet riktar sig till dig som driver företag och som vill jobba strategiskt med hållbarhet för att öka din affärsnytta. Workshopserien består av fyra träffar tillsammans med andra företagare samt individuell rådgivning. Vid mötena utbyter vi kunskaper och erfarenheter under ledning av våra skickliga processledare.

Analysera nuläget och sätt riktningen framåt
Du får chans att konkretisera ditt hållbarhetsarbete och arbeta praktiskt med:
• Hållbarhetsanalys hur påverkar vi människor, samhället och miljön?
• Väsentlighetsanalys ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Sätt upp handlingsplaner och mål
Vi kommer att fokusera på hur hållbarhetsarbetet kan förankras konkret i verksamheten. Du får hjälp att se vad du redan gör och att arbeta fram handlingsplaner och mål för att hitta ditt sätt att arbeta mer med hållbarhet i vardagen för att framtidssäkra din verksamhet. Det handlar inte om att skapa en strategi för hållbarhet utan att få till stånd en hållbar strategi för hela din verksamhet.

Hållbarhetshjulet | 4 workshop-tillfällen


  • 22/9 kl 09.00-10.00 – Varför hållbarhet? Introduktion och inspiration. Kort historik, hitta drivkrafter och möjligheter inom hållbarhetsområdet.
  • 29/9 kl 09.00-12.00 – Vad gör vi idag? Nulägesanalys där vi ser över lednings-, budget- och styrelsearbetet.
  • 20/10 kl 09.00-12.00 – Komma igång. Tips på hur du kan konkretisera
  • 10/11 kl 09.00-12.00 – Hur arbetar vi vidare? Hitta ert sätt att arbeta med hållbarhet i vardagen.

Träffarna planeras att hållas digitalt vi anpassar oss efter FHM:s rekommendationer.
 

Pris
Alternativ 1Hela workshopserien (introduktion inkl 3 halvdagsworkshops + 1 timme rådgivning):
2.995 kr/för 1-2 deltagare från samma företag (ni måste anmäla er var för sig men betalar samma oavsett om ni går en eller två personer)
Alternativ 2Introduktion och halvdagsworkshop "Vad gör vi idag?": 995 kr/för 1-2 deltagare från samma företag (ni måste anmäla er var för sig men betalar samma oavsett om ni går en eller två personer)

Hållbarhetshjulet är ett samarbetsprojekt mellan Business Region Göteborg och CSR Västsverige.

Frågor?
Kontakta Maria Lindström, maria.lindstrom@businessregion.se eller
Anna Simmons, anna@csrvastsverige.se

Dokumentation
Notera att vi kan komma att dokumentera aktiviteten med foto och/eller film för att eventuellt publicera materialet i någon av våra offentliga kanaler vid ett senare tillfälle.

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd

Vi är här för att hjälpa

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet
Aktivitetstyp

Tipsa en vän