26 april 2023, 08:30 - 12:00
Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Innovationslabb: Hur kan den gröna omställningen skapa affärsmöjligheter för din verksamhet?

Välkommen på en förmiddag med fokus på grön omställning där vi tillsammans identifierar behov och skapar förutsättningar för nya lösningar och affärer. 

Många företag upplever utmaningar kopplat till sin gröna omställning och har svårt att lösa dem på egen hand. Samtidigt finns det expertis som med hjälp av olika designmetoder är vana vid att skapa lösningar som svarar upp på företags behov. Frågan vi ställer oss är om designprocesser och kreativitet kan bistå i utmaningen att hantera företags gröna omställning. Och finns det i den brytpunkten rent av möjligheter till nya affärer? 

Innovationslabbet leds i samarbete med VGR och SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign).

 

Varmt välkommen!

 

Upplägg:

 

08:30 Frukost

 

08:45 Presentation av hållbarhet och cirkulär design

 

09:00-09:40 Speed dejting

Syftet med övningen är att de närvarande får möjlighet att prata med varandra. Att representanter från de kulturella och kreativa näringarna lyssnar på SME-företags behov kopplat till den gröna omställningen och att KKN-aktörer får berätta om hur de arbetar med designprocesser för att hjälpa företag att skapa lösningar till deras behov. 

 

09:40-10:30 Vad sades?

KKN får återberätta om vilka utmaningar SME-företagen upplever att de har.

SME-företag får återberätta vad som menas med en designprocess och hur en sådan process skulle kunna komma dem till gagn.

 

10:30-10:40 paus

 

10:40-11:00 Vad har vi lärt oss från Analysen?

Vi går igenom utmaningar kopplat till den gröna omställningen och lyfter specifikt 3-5 st områden.

 

11:00-11:45 Grupparbete

Diskussion i grupper om 4 personer om hur man tillsammans skulle ta sig an en givet område och utmaningar kopplade till densamma. 

 

11:45-12:00 Avslutning

Hur skulle grupperna kunna fortsätta det påbörjade arbetet, har det uppstått affärsmöjligheter? Och hur de skulle kunna tas vidare? 

Avslutas med att samla in intresseformulär för fortsatt arbete.

Anmäl dig till evenemanget

Vi är här för att hjälpa

Azadeh Kazemi
Projektledare
Arbetsområden: Innovation

För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Närmsta hållplats för detta evenemang är Brunnsparken eller Lilla Bommen. Vi erbjuder också digitalt deltagande i våra arrangemang, när så är möjligt och lämpligt. Mer om Business Region Göteborgs hållbarhetsarbete kan du läsa här .

Du blir så bra på bild! Därför kan vi ta chansen att spela in och fota denna tillställning och sen publicera i våra kanaler. Vi kommer bara använda materialet i kommunikation kopplad till evenemanget. Säg till oss innan det börjar om du inte vill vara med.

Huvudkategori

Tipsa en vän