Innovationslabb: Tillsammans skapar vi en levande innerstad

8 mars 2021, 09:00
DIGITALT INNOVATIONSLABB: 8 & 16 mars 9–12

Tillsammans skapar vi en levande innerstad
Innovation, kreativitet och entreprenörskap i en klimatsmart, attraktiv innerstad.
Innerstaden och Nordstan har en lång tradition av handel och konsumtion. Vi har under flera sekler haft en levande stadskärna och de allra flesta är överens om att vi ska fortsätta att ha en. Men just nu lever vi mitt i en omställning som påverkar våra shoppingstråk på många sätt. Både pandemin och digitaliseringens framfart har satt traditionella beteenden ur spel och både kontor och butiker riskerar att i framtiden stå tomma. Hur ska vi se på utvecklingen av innerstaden som plats och butikernas funktion ur ett hållbarhetsperspektiv framöver?

Vi vill nu bjuda in dig till ett innovationslabb där målet är att tillsammans i olika grupper kreera konkreta och hållbara idéer med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030. Genom att väva samman kreativitet, innovation och entreprenörskap kan vi utmana etablerade föreställningar och öppna upp för nya, samt skapa en attraktiv och hållbar innerstad för framtiden.

Butiker behöver hitta rätt i sitt produktutbud, boende och kontorsarbetare är i behov av service, turister vill ha upplevelser och transportsektorn är under stark utveckling – just nu finns det extra stort utrymme för nya, innovativa idéer och det finns många olika intressen som spelar in och skapar mångfald. Den här kraften vill Business Region Göteborg fånga upp genom ett kreativt innovationslabb med fokus på hållbart entreprenörskap och konceptutveckling.

Innovationslabbet består av två halvdagar och innefattar både föreläsningar och workshoppande. Det avslutas med att du som deltagare skriver under ett Letter of Intent för ett fortsatt arbete mot en hållbar och levande innerstad.
 
Tider:
8 mars kl. 9–12
16 mars kl. 9–12  

Labbet är till för dig som:
- arbetar inom kulturella och kreativa näringar.
- vill vara med och påverka/driva hållbarhetsinnovation.

Detta får du ut av deltagandet:
- en strukturerad innovationsprocess som kan anpassas till ditt verksamhets- eller intresseområde.
- tillgång till kreatörer/entreprenörer/intressenter som kan tillföra fler perspektiv.
- konkreta idéer och förslag på hållbar utveckling.
- stöd och delaktighet.
 
För mer information, kontakta
Azadeh.Kazemi@businessregion.se

Plats: Online – länk skickas närmre inpå labbet.
Tid: 8 & 16 mars 9–12.
Anmälan: senast den 7 mars, kl. 12.00.

Arrangeras av:
Where is My Pony genom Mattias Dahl & Agnes Backegårdh och Business Region Göteborg.

Workshopen syftar till att inspirera och driva utvecklingen mot FN:s globala mål när det gäller: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12) och Genomförande och globalt partnerskap (17).

Anmäl dig till evenemanget

Jag önskar att**
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information