https://app.emarketeer.com/resources/20259/My_Images/FE/Tillvaxtprogrammet/Eventbild_Led-teamet-ratt_Tillvaxtprogrammet_1920x1080px.jpg

Led teamet rätt - nå högre mål!

Date and time23 oktober 2024, 09:00 - 12:00
Tillväxtprogrammet
Location and addressBusiness Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg
Sub categories Tillväxtprogrammet, Utveckla företag
Aktivitetstyp Workshop

Vill du optimera din personalstrategi och säkerställa att ditt team inte bara är kompetent utan också engagerat och växande? Vår halvdagsworkshop ger dig de verktyg och insikter som behövs för att framgångsrikt utveckla och behålla nyckelmedarbetare som stöder företagets mål. Lär dig hantera medarbetarsamtal, löneförhandlingar och utmaningar med lågpresterare.

Anmälan

 

Att attrahera och rekrytera rätt kompetens är avgörande för företagets tillväxt och innovationsförmåga. Men ännu viktigare är förmågan att behålla och utveckla de individer och team som redan är en del av organisationen. Det handlar om att ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna prestera optimalt och hantera utmaningar när de uppstår. Hur kan du som arbetsgivare arbeta för att behålla och utveckla dina medarbetare? Vilken struktur kan stödja dig i detta arbete? Och hur kan du säkerställa att utvecklingen av medarbetarna går hand i hand med företagets övergripande mål och strävan efter hög prestation?

Denna halvdagsworkshop är avsedd för dig som vill ta ett aktivt grepp om medarbetarresan inom företaget. Du kommer att få värdefulla råd, insikter och verktyg för att arbeta med medarbetarnas prestation och utveckling för att nå företagets övergripande mål.

Delar av innehållet:   

  • Chefsåret och dess syfte
  • Att sätta engagerande mål tillsammans
  • Hur du kan genomföra medarbetarsamtal med effekt
  • Lönesamtal, lönekriterier och dess betydelse
  • Uppföljningsarbetet
  • Hur du bör hantera lågpresterare

 

I upplägget ingår också ett individuellt rådgivningsmöte för att kunna ta upp dina specifika utmaningar samt sätta en plan för nästa steg.

Workshopledaren Darya Anisi är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom organisation.  

 

Vem kan gå? 

Workshopen passar bäst för företag som vill förbättra sin struktur när det gäller medarbetarresan. Den riktar sig främst till företag med några få anställda upp till cirka 50 anställda. För att maximera utbytet rekommenderas det att två personer från varje företag deltar. Observera att workshopen inte är avsedd för företag med dedikerade HR-ansvariga som redan arbetar systematiskt med dessa frågor.

 


INFORMATION

Datum: Onsdag 23 oktober + 2 timmars individuellt uppföljningsmöte

Tid: Kl. 09:00-12:00 

Kostnad: 4.000 kr ex. moms/person

 


Vill du också delta?

Denna workshop riktar sig till våra medlemmar i Tillväxtprogrammet

Varje år hjälper vi hundratals entreprenörer och företagare att skapa större lönsamhet och hållbar tillväxt.  Kontakta vår koordinator Susanne Abildtrup på 031-367 61 12 eller susanne.abildtrup@businessregion.se för att få mer information om hur du anmäler dig och hur vi kan stötta dig som företagares om vill utveckla sig själva och sin verksamhet!

Talare

Workshopledaren Darya Anisi är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom organisation.  

 

Närmsta hållplats för detta evenemang är Lilla Bommen.  


För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Anmälan till event

Vi finns här för att hjälpa dig