Nätverk: Ledarskap för gruppchefer, från 10/3

10 mars 2022, 09:00
Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg, Sverige
Till våren startar vi ytterligare ett av våra populära gruppchefsnätverk! Ett nätverk där vi stärker dig som är gruppchef, arbetsledare, teamledare eller mellanchef. Fokus ligger på självledarskapet, att öka trivseln på arbetsplatsen och att höja effektiviteten och lönsamheten i bolaget.

Detta nätverk innehåller fem stycken tretimmarsträffar där du blir bättre på att leda dig själv, leda uppåt och att leda andra. Arbetet grundar sig på aktuella ledarskapsteorier och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan användas i den egna verksamheten.
Samtalsledaren Joachim Keim är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap och organisationsutveckling. Erfarenhetsutbyte är också en viktig del av nätverket.
 
Leda dig själv – 6 timmar (2x3 timmar)
•  Vikten av mitt ansvar
•  Min påverkan på vardagen
•  Förstå ledarens roll och uppgift i företaget
•  Förstå sig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen
•  Hur jag hanterar min tid
•  Fokus på det viktigaste
 
Leda uppåt – 3 timmar (1x3 timmar)
•  Förankring av idéer och förslag
•  Lojalitet och förtroende
•  Mandat
 
Leda andra – 6 timmar (2x3 timmar)
•  Förstå sin ledarstil och sin potential
•  Hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
•  Skaffa sig verktyg för det egna ledarskapet
•  Vikten av företagskultur och värderingar  
•  Öka sin trygghet och tydlighet som ledare
•  Utveckla sin kommunikation för att styra organisationen
•  Målstyrning och målsättning
•  Följa upp för resultat
•  Summera lärdomar och diskussion kring nästa steg
 
Tid
Kl. 9.00-12.00
Datum: 10/3, 31/3, 19/4, 12/5 och 31/5
 
Plats
Business Region Göteborg på Östra Hamngatan 5 i Göteborg (men vi anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer)
 
Pris
7.500 kr/person exkl. moms
 
Vem kan gå?
Gruppchefer, arbetsledare, teamledare eller mellanchefer från företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt som vill utveckla sitt ledarskap. Antalet platser är begränsat. Deltar ditt företag inte, hör då gärna av dig till expeditionframat@businessregion.se för att få veta vad det innebär.


För att värna miljön strävar vi efter att anordna våra evenemang i lokaler som är lätta att nå med cykel, till fots eller med kollektivtrafik. Närmsta hållplats för detta evenemang är Lilla Bommen.


Dokumentation
Notera att vi kan komma att dokumentera aktiviteten med foto och/eller film för att eventuellt publicera materialet i någon av våra offentliga kanaler vid ett senare tillfälle.

Anmäl dig till evenemanget

Aktiviteten är fullbokad
Aktivitetstyp

Tipsa en vän

Visa cookie-information