Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

4 februari 2021, 10:00
Välkommen på återbrukskonferens med lärdomar från projektet Återbruk Väst. Du kommer att få lyssna till resultat och kunskaper från projektet och hur vi blickar framåt för att minska byggsvinnet.

Den 4 februari bjuder vi in till en Återbrukskonferens.

Projektet Återbruk Väst är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå. Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser. Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.

Mer detaljerat program kommer.

Har du frågor?

Kontakta Susan Runsten 
susan.runsten@businessregion.se,
031-367 62 12

Läs mer om Återbruk Väst här

Om Återbruk Väst

Återbruk Väst är en del av Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild). Återbruk Väst och CCBuild finansieras av projektparter, Västra Götalandsregionen och Vinnova. Återbruk Väst leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg genom vår verksamhet Gothenburg Climate Partnership. Övriga parter är Chalmersfastigheter, Göteborgs stad (lokalförvaltningen och fastighetskontoret), fastighetsbolagen Akademiska Hus, Castellum, Klövern och Västfastigheter, arkitektbyråerna LINK Arkitektur, Tengbom och White samt Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) är en arena för samverkan kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild utvecklas under åren 2020-2022 med finansiering från Vinnova i samarbete med drygt 30 parter från hela bygg- och fastighetsområdet.

 

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här
Huvudkategori
Aktivitetstyp

Tipsa en vän