Säkra affären med rätt kompetens, digital workshop den 7/2

7 februari 2022, 13:00 - 16:30
Online
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren? 

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Innehåll: 

  • Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  • Går igenom ARUBA-modellen
  • Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
  • Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med.
  • Efter workshopen erbjuder vi 5 timmars rådgivning per företag med en konsult. Timmarna bokas in efter workshopen och nyttjas inom 2 månader. 

För att kunna tillgodogöra dig workshopen ska du ha en ledarroll och arbeta med kompetensförsörjningsfrågor på ert företag. 

Bild
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg

Workshopledare:
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg


Datum: Måndagen den 7 februari
Tid: Klockan 13.00–16.30
Plats: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt
 

Workshopen vänder sig till företag med 5-250 anställda  i Göteborgsregionens kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Delta gärna två personer från varje företag för bästa resultat.
För mer information kontakta Birgitta Petersson Nordh på birgitta.nordh@businessregion.se.

Den här workshopen är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Vi är här för att hjälpa

Anmäl dig här
Aktivitetstyp

Tipsa en vän