Säkra affären med rätt kompetens, workshop den 18/5

18 maj 2022, 08:30 - 12:00
Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, 411 10 Göteborg
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att vi står inför nya sätt att arbeta. Och den utvecklingen har påskyndats under pandemin. Detta ställer krav på ny kompetens och kräver mycket av såväl ledarskapet på företag som av själva organisationen. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren? 

Omvärldsbevakning och trendspaning är oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. För att kunna ha koll på kraven som en nära framtid ställer. Lika viktigt är det arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Därför har vi tagit fram en workshop där du får bekanta dig med ARUBA. Det är en enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Innehåll: 

  • Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  • Går igenom ARUBA-modellen
  • Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
  • Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med
  • Efter workshopen ingår 2 timmars rådgivning per företag med en konsult för uppföljning för att se hur du kan jobba vidare med detta i ditt företag

För att kunna tillgodogöra dig workshopen ska du ha en ledarroll och arbeta med kompetensförsörjningsfrågor på ert företag. 

Bild
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg

Workshopledare:
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete, Business Region Göteborg


Datum: Onsdagen den 18 maj
Tid: Klockan 08:30–12.00
Plats: Business Region Göteborg, Östra Hamngatan 5, Göteborg
Pris: Kostnadsfritt

Workshopen vänder sig till företag med 5-250 anställda  i Göteborgsregionens kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Delta gärna två personer från varje företag för bästa resultat.
För mer information kontakta Maria Lindström på maria.lindstrom@businessregion.se.

Den här workshopen är en del av Göteborgsregionens Kompetensnav och finansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Business Region Göteborg.

Vi är här för att hjälpa

Maria Lindström
Näringslivsutvecklare
Arbetsområden: Affärsutveckling Kompetensförsörjning Hållbarhet
Anmäl dig här
Aktivitetstyp

Tipsa en vän