Transporteffektivitet och mikromobilitet

1 juni 2021, 08:00
Online
Transporteffektivitet och mikromobilitet
De mest utsläppsfria transporterna är de som inte sker alls! Utöver målet om fossilfria och utsläppsfria transporter ska även vägtrafikarbetet minska.
 
Vid detta tillfälle fokuserar vi på lösningar för ökad transporteffektivitet samt förflyttning till mikromobilitetsalternativ för både gods- och persontransporter. Med mikromobilitet menas här både motoriserade och icke motoriserade fordon med en vikt under 350 kg och hastighet upp till 45 km/h lämpliga för transporter på kortare sträckor.
 

Mötesupplägg

Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.
 
Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Anne.piegsa@businessregion.se
Matilda.landen@businessregion.se

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information