VD-nätverk 1/10: Ladda inför framtiden!

1 oktober 2021, 09:00
Online
Erbjudande till företagare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vill du och ditt företag delta? Kontakta vår koordinator Susanne Abildtrup så berättar hon mer!
Välkommen till framåtblickande VD-nätverk 
Detta är ett ledarskapsnätverk där vi skapar förutsättningar att leda din verksamhet in i det ”nya normala”. Vi laddar med ny kunskap för att både leda människor och att utveckla verksamheten.

Som alltid med våra nätverk är det stort fokus på diskussioner och erfarenhetsutbyte som varvas med teoripåfyllnad. Detta nätverk gästas också av föreläsare som är experter inom sina områden samt företagare som vågat prova nya vägar med sina organisationer.

Delar av innehållet: 
• Jag och min roll som ledare, vilka styrkor behöver jag lyfta fram och använda i det ”nya normala”?
• Vad i omvärlden påverkar min verksamhet?
• Hur arbetar vi med en hållbar verksamhet ur flera perspektiv?
• Vision och kultur – vikten av detta i utvecklingen av organisationen.
• Ledarskap med fokus på team & individ.

Samtalsledaren Madeleine Andrén är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap. Totalt hålls sex träffar under hösten och vintern. Ta chansen att med inspiration och erfarenheter från andra ladda dig själv inför framtiden!

VD-nätverk | Ladda inför framtiden!
Datum: Fredagarna 1:e oktober, 22:e oktober, 12:e november, 3:e december, 21:e januari, 11:e februari
Tid:  09:00-12:00
Plats:Vi planerar för digitalt genomförande med förhoppningen att kunna träffas fysiskt, men vi anpassar oss efter aktuella restriktioner. Information om detta skickas ut i god tid innan.
Kostnad: 7.500 kr ex. moms/person

Notera att vi kan komma att dokumentera aktiviteten med foto och/eller film för att eventuellt 
publicera materialet i någon av våra offentliga kanaler vid ett senare tillfälle.

Detta VD-nätverk riktar sig till deltagare i Expedition Framåt
Denna aktiviteten är öppna för företagare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vill ni också delta? 
Kontakta vår koordinator Susanne Abildtrup på expeditionframat@businessregion.se så berättar hon mer!

Anmäl dig till evenemanget

Aktiviteten är fullbokad
Aktivitetstyp

Tipsa en vän

Visa cookie-information