Vill du bidra till att elektrifiera Göteborgs transporter?

10 mars 2021, 08:30
Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030 och gett Business Region Göteborg (BRG) i uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem.
Business Region Göteborg
bjuder in till informationsmöte
Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030 och gett Business Region Göteborg (BRG) i uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Det uppmärksammade initiativet Gothenburg Green City Zone är ett av flera samarbeten som ska hjälpa till att möjliggöra detta. Därför bjuder vi nu in näringslivets aktörer och intresseorganisationer till ett inledande informationsmöte om Elektrifieringsuppdraget och Gothenburg Green City Zone.

Syftet med mötet är att sprida information om vad som händer på området i staden, berätta vart vi är på väg och att bjuda in till medverkan. Informationen riktar sig till representanter från näringsliv och intresseorganisationer som arbetar med, och vill bidra till, omställningen till ett fossilfritt och elektrifierat transportsystem med hjälp av ny teknik, nya tjänster eller affärsmodeller. Vårt uppdrag sträcker sig från lätta och tunga fordon till arbetsmaskiner och berör såväl privat som kommersiell trafik.

I direkt anslutning till informationsmötet kommer BRG även att erbjuda ett begränsat antal one-on-one-samtal för mer specifika frågor. Här är det först till kvarn som gäller. Du anmäler dig till dessa samtal i samma formulär som till informationsmötet.

Som uppföljning på informationsmötet kommer under våren även en serie digitala rundabordssamtal på utvalda teman att erbjudas. Här kan du utbyta tankar i en mindre grupp inom ett gemensamt intresseområde och arbeta fram förslag på gemensamma projekt för att underlätta stadens omställning till fossilfria transporter till 2030.

Välkommen,
Anne Piegsa, processledare, Business Region Göteborg
E-post: anne.piegsa@businessregion.se


För information om Gothenburg Green City Zone:
Matilda Landén, processledare, Business Region Göteborg
E-post: matilda.landen@businessregion.se

Informationsmöte
När: 2021-03-10, kl. 8.30-9.30
Var: Teams
Anmälan: senast 2021-03-09, kl. 12.00

Agenda
  • Omvärldsanalys
  • Elektrifieringsuppdraget
  • Gothenburg Green City Zone
  • Nästa steg

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är stängd
Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information