Vill du utveckla dina affärer på den internationella marknaden?

Kreativt samarbete, affärer
Kontakta våra experter på den internationella marknaden om du har frågor och funderingar.

Har du ett bra lokalt affärsnätverk, men saknar ett internationellt? Redo för att göra internationella affärer? Vi har företags- och myndighetskontakter världen över och hjälper dig gärna att ta första steget ut på exportmarknaden. Tveka inte att kontakta våra experter på den internationella marknaden om du har frågor och funderingar. 

Affärer i Europa

Funderar du på att ta steget ut på den europeiska marknaden? Vi hjälper företag att växa på en internationell marknad. Genom våra affärsnätverk kommer du i kontakt med samarbetspartners eller nya underleverantörer runt om hela världen, får information och rådgivning om bland annat EU-regler, finansiering, import och export. Vi ger även råd hur ni kan förstärka er innovationsförmåga – kostnadsfritt! 
Hitta internationella affärskontakter 

Direktkontakt med Bryssel 

För att synliggöra Göteborgsregionens näringsliv finns vi också på plats i Bryssel genom Göteborgs Stads kontor i Bryssel. Genom att vara mitt i händelsernas centrum ökar vi Göteborgsregionens synlighet och därmed din och vår möjlighet att vara med och påverka den europeiska marknaden. Målet är att Göteborgsregionens näringsliv ska inkluderas i strategiska utvecklingsprojekt inom EU på områden som exempelvis innovation, klusterutveckling, entreprenörskap och reindustrialisering. 
Läs mer om stadens verksamhet i Bryssel

Hållbara lösningar redo för export 

Business Region Göteborg arbetar med att ta emot internationella beslutsfattare som vill veta mer om regionens hållbara lösningar tillsammans med företag i regionen som kan leverera dem. Utvecklar du hållbara lösningar och vill vara med? Kontakta oss gärna, uppgifter hittar du nedan.

Business Region Göteborg arrangerar delegationsbesök med fokus på framförallt hållbar mobilitet och stadsutveckling. I samband med dessa skräddarsydda delegationsbesök bjuder vi in företag för att knyta kontakter mellan delegationerna. Vi kan ta emot närmare 20 delegationer per år som tittar på allt ifrån den elektrifierade staden till våra smarta och energisnåla byggnader.

Internationella samarbeten för hållbar tillväxt

Städer och regioner förhålla sig till utveckling och innovation som sker internationellt, men samtidigt behålla och stärka lokala samarbeten. För att vara globalt konkurrenskraftiga och skapa förutsättningar för regionens företag att agera på en global marknad samverkar vi i ett antal olika transnationella samarbeten.
Läs mer här

Kontakta oss gärna