Stolta fakta om Göteborg 2021

I 400 år har Göteborg gått från klarhet till klarhet. Och idag är vi mitt uppe i ett av de största utvecklingssprången någonsin. Det kan knorras en del kring utveckling och de störningsmoment vi får leva med i en stad som växer men de flesta är nog överens om att motsatsen skulle vara ganska dyster. Här bjuder vi på 16 exempel som ger dig som göteborgare anledning att sträcka på dig lite extra detta jubileumsår 2021. Som en röd tråd genom allt går innovation, hållbarhet och samverkan – ord som med säkerhet kommer att hålla oss i täten även framöver.

Läs listan från 1 till 15 och få anledning att leta upp 16 eller börja på 16 och njut av de andra punkterna på hög höjd med något gott i glaset.

Göteborgs inlopp, älvsborgsbron och Sjömanshustrun

1. Göteborg är Sveriges innovationsmotor

Göteborgsregionen är idag Sveriges innovationsmotor, 2019 gick vi om Stockholm. Här investeras 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och vår region står för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Ju mer företagen satsar på forskning och utveckling, desto större är sannolikheten att innovationer och nya jobb skapas. Och att Göteborg ligger i täten är ingen slump. Här vågar vi testa – vi har fler testbäddar än någon annan region i Sverige. Och i våra Science Parks bubblar det av innovationskraft. På Lindholmen Science Park finns idag ca 375 företag och de mångfacetterade verksamheterna gör att idéerna sprudlar för samverkan är ytterligare en paradgren i Göteborg.

2. Göteborg leder vägen mot framtidens transportsystem

De senaste åren har nyheterna om hur Göteborg leder vägen mot hållbarare transporter kommit slag i slag. Senast 2030 ska hela transportsystemet vara elektrifierat, fossilfritt – och tyst. Regionens fordonskluster ger oss en världsunik värdekedja och stadens breda satsning väcker internationell uppmärksamhet. Inte minst med Gothenburg Green City Zone där ny teknik i både fordon och infrastruktur testas. Ett helt nytt utsläppsfritt transportsystem kräver att vi tänker om, tänker nytt och tänker tillsammans – det är Göteborg riktigt bra på.

3. Göteborg laddar för framtiden

Tillgången till laddning för personbilar och tung trafik är avgörande om elektrifieringen av transportsektorn ska vara möjlig. Ett exempel på hur vi möter detta behov är de tusen nya publika laddplatser, den laddinfrastruktur som är på gång för tunga fordon, de tillgänglighetsanpassade laddplaster som nu är är på gång och med ”kvartersladdningen” som öppnar vi upp för laddning även i ytterområden med mycket hyresrätter. 

4. ”Göteborg är hetast i IT-Sverige”

”Den stora digitaliseringsvåg som just nu sköljer över den svenska industrin, och stora satsningar på innovation och forskning, gör att Göteborg i allmänhet, och Lindholmen i synnerhet, just nu är hetast i it-Sverige” Skriver Computer Sweden i en artikel tidigare i år. Satsningar som GoCo Health innovation City, all utveckling inom mobilitet och elektrifiering och digitalisering lockar många företag till Göteborg och skapar utrymme för nya idéer. Känner du till exempel till Precisely, Adway, Adfenix, Forza Footboll, Tibco Spotfire, Winningtemp, Renable, Trine, Sleep Cycle, Annotell, Greenbyte, Bokio, Insert Coin, Imbox, Parakey, Recorded Future, Monocle och Minna Technologies? Inte? Det borde du göra. Och du borde vara grymt stolt över att de finns i Göteborg.

5. Göteborg är världens mest hållbara destination 

Göteborg är en grön och hållbar destination. Den internationella rankingen Global Destination Sustainability Index har flera gånger utnämnt Göteborg till världsledande i hållbarhet. 2020 placerar sig Göteborg för fjärde året i rad på första plats i Global Destination Sustainability Index. Och under året kunde Göteborg lägga ytterligare en hållbarhetsutmärkelse till listan. Lonely Planet utsåg Göteborg till ”Best Sustainable City Stay” bland alla världens städer. 

6. Göteborg levererar Life Science i världsklass

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Medicinarberget, utvecklas ett internationellt kunskapscenter där forskning och utbildning på Medicinareberget kopplas samman med norra Europas största universitetssjukhus. Projektet har fått namnet Sahlgrenska Life och omfattar ca 115 000 kvm för life science, högspecialiserad vårdverksamhet, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Och i Mölndal utvecklas ett nytt life science-kluster som kommer att spela en viktig roll för innovationskraften inom life science-området i hela världen. GoCo Health Innovation City som projektet heter kommer att bli en levande kvartersstad med 7 000 nya arbetstillfällen. Det planeras för publika lokaler i bottenvåningarna, caféer, restauranger och gym. Dessutom kommer det att finnas bostäder för forskare och studenter, samt närliggande verksamheter som till exempel vårdsektorn. 

7. Göteborg tar plats i rymden

Göteborgsregionen och Västsverige har en lång rymdhistoria och en framskjuten position inom internationell rymdindustri med både stora och små företag, framstående rymdforskning och utbildning i världsklass. Av de som arbetar inom svensk rymdindustri finns fler än hälften här och Västsverige står för två tredjedelar av rymdindustrins omsättning i Sverige. 

8. Göteborg är Europas smartaste stad

Göteborg utsågs till ”European Capital of Smart Tourism”. Genom tävlingen vill EU-kommissionen belöna städer som utmärker sig för smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism. Göteborg har kommit långt inom dessa områden, inte minst vad gäller digitalisering och uppkoppling. Vid sidan av det huvudsakliga utnämnandet fick Göteborg också ett hedersomnämnande i kategorin hållbarhet. ”Titeln markerar starten på en ny era för Göteborg. Vi ska gå från smart till smartare och vi tänker fungera som en motor för hela EU”, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co.

9. Göteborg har Sveriges bästa logistikläge 

Femton år i rad har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. En avgörande faktor, enligt branschtidningen Intelligent Logistik, är Göteborgs Hamn med järnvägspendlar. Andra styrkor är bland annat samarbetet med Osloområdet och spetsutbildningar inom logistik. 

10. Göteborgs har Nordens största hamn

Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. En miljon lastbilar och 6000 fartyg trafikerar Göteborgs hamn varje år. Nu ska den fossilfria omställningen i hamnen accelereras. För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030. Samtidigt blir godsfartygen allt större och farleden in till hamnen behöver fördjupas med cirka 4 meter. För varje investerad krona i farledsfördjupningen får samhället fyra kronor tillbaka, enligt Trafikverkets beräkningar. Ytterligare en hållbar investering i Göteborg.

11. Framtiden är ljusare i Göteborg

Solel är en fantastisk källa till energi. Solceller har en lång livstid och kräver minimalt med underhåll. Om Göteborg har flest soltimmar i Sverige eller inte kan kanske diskuteras men nu slår Energimyndigheten i alla fall fast att Göteborg är den kommun i Sverige som tar bäst vara på den sol vi får och får högst installerad effekt från solcellsanläggningarna – 39,8 megawatt. I antal finns det nu total 1712 solcellsanläggningar i Göteborg – en ökning med 603 stycken på ett år. Jämför med huvudstaden Stockholm som har 1016 anläggningar.

12. Göteborgs tillväxt och arbetsmarknad – starkare och större

Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva tillverkningsföretag, som Volvo, SKF, AstraZeneca med flera. Lönesumman i Göteborgsregionen
växer snabbare än i riket. Framförallt är lönesummetillväxten starkast inom byggbranschen och tjänstesektorn. Över lag ökar sysselsättningen i regionen med en högre takt än
riksgenomsnittet. Vidare har Göteborgs arbetsmarknadsregion har växt ihop med Trollhättan/Uddevalla enligt SCB:s senaste statistik. Därmed bor nu 1,4 miljoner invånare i pendlingsregionen, något som stärker förutsättningarna för tillväxt i hela regionen. 

13. Industri 4.0 - Sveriges industriella hjärta växlar upp

Tillverkningsindustrin befinner sig på gränsen till ett paradigmskifte – den blir mer automatiserad, digitaliserad och uppkopplad. Som Sveriges industriella hjärta är Göteborgsregionen hemmaplan för företag som är i täten. Här finns också den ICT-kapacitet som behövs för att driva denna utveckling, vilket framgår av Business Region Göteborgs kartläggning av landskapet för Industri 4.0 i Västsverige.

14. Göteborg – ett exportlok i full fart framåt

Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen över 400 år. Visserligen är varorna inte desamma nu som då, men flödet av gods fortsätter vara ständigt viktiga för regionens företag till att utvecklas och växa. Intresset för utländska aktörer att driva företag i regionen är stort och var femte anställd arbetar i ett utlandsägt företag i Göteborgsregionen. Dessutom är exporttillväxten mycket stark. Under 2020 exporterade regionens företag värde motsvarande 561 000 kronor per sysselsatt. Göteborgsregionens skapade exportvärde per sysselsatt i privat sektor är klart högre än de övriga två storstadsregionerna och även Sverige i stort. 

15. En av Europas mest snabbväxande storstadsregioner

Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och utvecklingssprånget som regionen befinner sig mitt i är det största i stadens moderna historia. Tusen miljarder kronor investeras i stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt de närmaste två decennierna, ytterligare 120 000 jobb ska skapas fram till 2035 och centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Detta lockar till sig investeringar i en omfattning som Göteborg aldrig tidigare skådat och det internationella intresset för regionen är rekordstort. Och självklart utvecklar vårt region med människa och miljö i fokus. I testbädden hållbara smarta parker tester vi till exempel framtidens smarta grönområden. 

16. Göteborg har en av världens bästa takbarer

På topplistan över världens bästa takbarer hittar man takterrasser i Florens, Lissabon, Barcelona – och Göteborg. Och det var innan parkserveringen på Skanshof och alla andra härliga nytillskott hunnit öppna. Det kommer kunna bli en bra sommar på hög nivå!
”Det senaste tillskottet bland takbarerna i Göteborg, som hittas på 7:e våningen av Comfort Hotel. Beläget precis vid vattnet, och utsikten du får över Göta Älv är helt fantastisk. Men TaKeT erbjuder mycket mer än bara storslagna vyer. Vanligtvis är det olika events som DJ-sessioner, utställningar, tak-yoga eller pop-up bryggerier. Events eller inte, atmosfären är alltid vänlig och avkopplad, med en skön vibe som är inbjudande till alla.”

Håll dig uppdaterad

På Business Region Göteborg lyfter vi fram Göteborgs styrkor, möjligheter och utmaningar och delar med oss av fakta, kunskap och kontakter. Följ oss gärna för att hålla dig uppdaterad.