Här skapas framtidens hållbara transporter

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer, bred kompetens samt världsledande forskning och utveckling kring framtidens hållbara och uppkopplade mobilitet. Business Region Göteborg bidrar med kunskap, kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av den spännande utvecklingen. 

En inzoomad bild på bil som laddas med el

Uppkopplade och självkörande fordon, aktiv och passiv säkerhet, förnybara bränslen och elektrifiering, produktionsteknik, nya material och mobilitetstjänster – Göteborgsregionen är en världsledande aktör inom framtidens mobilitet.

Regionala tillgångar skapar innovationskraft

I Västra Götalandsregionen finns 40 000 anställda inom fordonsindustrin, 98 procent av landets personbilsindustri och 50 procent av landets lastbilsindustri. Med 3 000 nyutexaminerade studenter från Chalmers tekniska högskola – ett ledande forskningssäte inom transportområdet – och RISE, Research Institutes of Sweden i Göteborg, är regionen en av världens mest kunskapstäta när det gäller utveckling av framtidens mobilitet för person och godstransporter.

Regionen är även känd som världsledande inom utvecklingen av mobildatasystem och telematiklösningar och en pionjär i att skapa test- och utvecklingsarenor inom hållbara transportlösningar i samspel med privat, offentlig och akademisk sektor.  

En fördel med Göteborgsregionen är tillgången till högutbildad arbetskraft i form av närmare 30 000 teknik- och datakonsulter. Det underlättar etableringar och gör det enklare för expansiva företag att växa i rätt takt. 

Hållbarhet i fokus

I fordonsbranschen finns en stark utveckling mot mer miljövänliga och effektiva gods- och persontransporter. För att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta år 2030 behövs alternativa bränslen och elektrifiering av fordon. Mycket forskning och utveckling sker i Göteborgsregionen – det ger nya och spännande affärsmöjligheter.

I Göteborg har vi en komplett värdekedja för fordonsindustrin. Det är inte många ställen i världen där man kan gå från idé till färdig produkt på samma sätt som vi gör här. Vi har samarbetsklimatet, systemtänkandet och hela ekosystemet för att bygga fordon, möta digitaliseringen och koppla upp transportsystemet.
Per Österström, områdesansvarig Fordon & Transport

Elektrifiering av fordonsflottan 

Göteborgs Stads fordonsflotta ska vara fossilfri till 2023 och Göteborgs Stads utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria till 2030.

Göteborgs Stad samarbetar med Västra Götalandsregionen och näringslivet kring elektrifiering i såväl staden som i regionen. Det görs bland annat flera satsningar på att bygga ut laddinfrastrukturen. Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, kommer inom kort ha 220 elbussar i trafik. Volvo Bussar i Göteborg vann Europas största upphandling på elbussar och ska leverera 157 elbussar till Transdev för trafik i centrala Göteborg.

Elektrifierat transportsystem till 2030

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna Göteborgs Stads samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030.

Läs mer om samordningsuppdraget här.

Miljöer för samverkan

En viktig nyckel till regionens framgångsrika fordonsbransch är samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park i Göteborg fungerar som plattformar för tvärvetenskapliga och branschöverskridande projekt. Här finns bland annat Test Site Sweden som utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för hållbara transporter och Telematics Valley som verkar inom fordonsrelaterad telematik. Samverkan inom regionen har även resulterat i AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

Så kan vi hjälpa till

Business Region Göteborg skapar förutsättningar för företag och aktörer inom fordonsindustrin att samverka och mötas – bland annat genom ömsesidiga regionala, nationella och internationella samarbeten. Business Region Göteborg kan hjälpa till med kontakter och nätverk och hitta kopplingar mellan akademi, näringsliv och samhälle. 

Vi är också en part i utvecklingen av Testbädd Göteborg som ger förutsättningar för näringslivet att tillsammans med andra aktörer testa och utveckla innovationer som möter städers utmaningar – bland annat när det gäller mobilitet.

Kontakta oss gärna för mer information om vad som händer i branschen, utvecklingsmöjligheter och samverkansprojekt.

Visste du att...

… vart tionde svenskt jobb är relaterad till fordonsindustrin?
…DriveSweden, som samlar de bästa från alla samhällssektorer på området automatiserade transport, har sitt programkontor på Lindholmen Science Park, tillsammans med 350 andra företag inom ICT, transport och media.
… Sveriges regering satsar 1 miljard svenska kronor i ett nationellt elektromobilitetslabb som kommer att tas i bruk i Göteborg under perioden 2018–2020?

Regionala tillgångar

 

AI Innovation of Sweden 
Ett nationellt center för AI-relaterad forskning och innovation.

AstaZero
Forskning och utveckling av unika miljöer för trafiksäkerhet. Myndigheter, akademi, forskningsinstitut och företag har tillsammans utvecklat en världsunik testarena.

CampX
CampX by Volvo Group är en global innovationsarena för teknik och affärsutveckling med fokus på utveckling av framtidens transportlösningar.

Chalmers tekniska högskola
Universitet inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Av totalt 44 masterprogram är 17 anslutna till fordonsindustrin.

Closer
En nationell arena för forskning, utveckling och innovation inom transporteffektivitet. Arenan är en del av Lindholmen Science Park.

Fordonskomponentgruppen, FKG
FKG är en branschorganisation för leverantörer till fordonsindustrin. FKG arrangerar affärsmöten mellan medlemmar, fordonstillverkare och leverantörer i andra delar av världen.

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park i Göteborg samlar viktiga aktörer inom intelligenta fordon- och transportsystem, modern media och design.

MobilityXlab
MobilityXlab är en plattform grundad av Autoliv, Ericsson, Volvo Cars, Volvo Group och Zenuity. Senare tillkom även CEVT. Här erbjuds startups och företag arbetsutrymme och direktkontakter med grundarföretagen för att tillsammans utveckla lösningar för framtidens transporter.

SAFER
Vehicle och Traffic Safety Centre, SAFER, är en organisation som fungerar som ett nav för forskning inom fordon- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö.

SEEL – Swedish Electric Transport Laoratory
En kommande testbädd för bred samverkan inom elektromobilitet. Testbädden beräknas sättas i drift under 2022.

Stena Industry Innovation Laboratory
En testbädd för nästa generations smarta fabriker, som består av snabba kommunikationssystem med 5G, öppen robotmiljö och ”augmented reality”-montering.

Telematics Valley
En neutral organisation som stödjer och stärker den regionala utvecklingen av företag och teknik inom telematik.

Test Site Sweden, TSS
TSS stödjer utvecklingen av hållbara transporter genom världsledande testmiljöer och demonstrationer av ny fordonsteknik och infrastruktur. Drivs av Lindholmen Science Park.

VTI Körsimuleringslabb på Lindholmen
VTI:s simulatormiljö består av tre avancerade körsimulatorer, en mindre utbildningssimulator och en järnvägssimulator.

Kontakta oss gärna

På Business Region Göteborg är vi fler personer som arbetar med frågor rörande fordon, transport, logistik, infrastruktur, elektrifiering och etableringsfrågor. Hör gärna av dig till oss!

Joel Görsch
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: Fordonsindustri Miljöteknik
Anne Piegsa
Processledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan
Spyros Ntemiris
Projektledare
Arbetsområden: Fordon och mobilitet Elektrifierade transporter Samverkan