ICT – en stark tillväxtbransch

Det händer mycket, det går fort och tillväxten är stark inom informations- och kommunikationsteknologi, ICT. Göteborgsregionen är ett viktigt nav med spetskompetens inom områden som telematik, digital visualisering och artificiell intelligens. Business Region Göteborg hjälper till med kontakter och öppnar dörrar för dig som vill vara en del av en spännande utveckling och samverkan kring innovation.

Den digitala omvandlingen bygger på innovation och drivs framåt av kundernas förändrade krav, behov och beteenden. Genom hög kunskap och kompetens inom nya teknologier är västsvenska ICT-aktörer med och digitaliserar företag, branscher och andra delar av samhället. 

En effekt av den digitala omvandlingen är att stora företag som SKF startar egna enheter för mjukvaruutveckling. Det ger mycket goda förutsättningar för små och medelstora, forskningsintensiva it-företag och konsulter, särskilt inom B2B.  

Branschen i Göteborg

ICT, informations- och kommunikationsteknologi, är en av Västsveriges starkaste tillväxtbranscher med drygt 5 300 företag och cirka 26 500 specialister. 

Här finns ledande företag som Ericsson, HCL, Saab, Telia Sonera och Ruag Space. Tillsammans bygger de starka kluster med hög kompetensnivå och entreprenörsanda, som i sin tur leder till nya startups och tillväxtmöjligheter. 

5300 företag. 26500 sprecialister inom ICT i Göteborg

Styrkor och möjligheter

Business Region Göteborg utvecklar starka väl fungerande kluster för samarbeten, nätverk och mötesplatser inom ICT med fokus på fem styrkeområden:  

  • Artificiell intelligens (AI) / Artificial Intelligece (AI)
  • Connectivitet och Mobilitet / Connectivity and Mobility
  • Cyber- och informationssäkerhet / Cyber and Information security
  • Antenn- och mikrovågsteknik / Microwave and Antenna Technology
  • Visualisering och Spel / Visualization and Gaming
  • Digitalisering / Digitalization

Utmaningar

Men det finns utmaningar. Bland annat behöver fler utbildas inom området, kompetensen höjas och att företag synliggörs. Business Region Göteborg samarbetar med Brains Business i Aalborg och IKT Norge i Oslo för att stärka ICT-företag på en gemensam skandinavisk plattform som skapar möjligheter att utvecklas och nå ut internationellt. Ett ytterligare exempel är TechNordic – ett nordiskt innovationsprojekt inom ICT. 

Miljöer för innovation 

Göteborgsregionen är en gynnsam miljö för aktörer inom ICT. Här finns två universitet som bedriver kvalitativ forskning och utbildning, flera stora industriföretag samt nära samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Här finns också närvaron av stora branscher med behov av nya it-lösningar, som fordonsindustri, logistiksektorn och life science. 

Genom tre science parks, där Lindholmen Science park är den största, bedrivs tvärvetenskapligt och branschöverskridande samarbete. Här finns även flera inkubatorer, som Chalmers Innovation och Sahlgrenska Science Park 

På Lindholmen finns bland annat Vehicle ICT Arena som verkar inom fordons-it, TUCAP som är ett utvecklingscenter för ICT- funktioner i ambulanssjukvården och Visual Arena – en neutral miljö för utvecklingsprojekt inom visualisering. Här finns också Open Arenan. En fysisk mötesplats för öppen innovation och forskningssamarbeten över gränserna. 

I Göteborg finns även flera inkubatorer, som Chalmers Venture och Sahlgrenska Science Park, där nya projekt och spinoff-företag får hjälp med exempelvis affärsutveckling, lokaler och finansiering. 

Den pågående digitala transformationen innebär spännande möjligheter inom våra etablerade styrkeområden. Men det finns också framväxande områden att etablera sig inom, som EdTech, Internet of Things, säkerhet och AI.
Per Österström, Gruppchef FDI, Etablerings- och investeringsavdelningen

Visste du att...

... Diglt är ett skolprojekt där eleverna får upptäcka vad it- och telesektorn har att erbjuda dem och världen? Tillsammans kan vi öka intresset för it- och teknikjobb och därmed säkra och fördjupa digitaliseringsprocessen. 

... AllAgeHub är en innovativ samverkansplattform för välfärdsteknik och andra tjänster och lösningar som riktar sig till äldre och personer med funktionsvariationer i alla åldrar? Från och med i år kan entreprenörer med idéer enklare nå ut till regionens kommuner via AllAgeHub. Projektet är ett samarbete mellan ett tjugotal aktörer, bland andra Västra Götalandsregionen, 12 medlemskommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, science parkerna och Business Region Göteborg. 

... TechNordic är ett innovationsprojekt som arbetar med att ta idéer från forskning till företag, knyta regioner närmare varandra, marknadsföra den gemensamma regionen globalt och arbeta långsiktigt med tillgång på kompetens? 

Kontakta oss

Kent Jellmund
Etableringsrådgivare
Arbetsområden: ICT Etablering och investering